Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

VH 2017

VH 2017

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

členů České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě
oblasti Ostrava, která se bude konat

v pondělí dne 16. ledna 2017 ve 14,30 hodin

v Domě kultury města Ostravy, ul. 28. října 124 ve Společenském sále

Program:

1. Zahájení a uvítání hostů
2. Schválení programu jednání
3. Volba komisí: mandátová, návrhová, volební
4. Zpráva o činnosti výboru oblasti v roce 2016, plán činnosti na rok 2017
5. Vystoupení hostů
6. Zpráva dozorčí rady regionu
7. Zpráva mandátové komise
8. Volba delegátů na Shromáždění delegátů v roce 2017
9. Zpráva volební komise
10. Připojištění členů ČKAIT
11. Diskuse
12. Usnesení valné hromady
13. Závěr
14. Občerstvení účastníků valné hromady

Prezence účastníků valné hromady od 14.00 hod.

V Ostravě dne 8. prosince 2016

Ing. Svatopluk Bijok
předseda oblasti Ostrava

V lednu 2017 bude místo papírové složenky na zaplacení členského poplatku odeslána výzva k platbě členského poplatku na vaši e-mailovou adresu, v případě, že došlo ke změně e-mailové adresy, sdělte ji obratem do oblastní kanceláře Ostrava.

Zájemci z řad účastníků valné hromady obdrží DVD Profesis.
Na valné hromadě bude příležitost koupit odborné publikace IC ČKAIT s výraznou slevou.

Výbor oblasti přeje všem svým členům pevné zdraví a úspěchy v roce 2017.

16. 01. 2017