Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Vyjádření k článku

Vyjádření k článku

Věc: Vyjádření k článku „Změny v zákoně o živnostenském podnikání (časopis Stavebnictví č. 06-07/2008)

V letním dvojčísle časopisu Stavebnictví č. 06-07/2008 je otištěn článek Ing. Danky Makalové o změnách v živnostenském podnikání po novele. Součástí článku je shrnutí podmínek pro získání živností „Projektová činnost ve výstavbě“ a „Provádění staveb, jejich změn a odstraňování“.
Tento článek vnesl rozruch do řad autorizovaných osob, o čemž svědčí dotazy do oblastní kanceláře ČKAIT Ústí n.L.
K dané problematice je třeba vzít v úvahu jak z.č. 130/2008 Sb. (živnostenský zákon), tak zákon č. 183/2006 Sb. (stavební zákon).
Živnostenský zákon řeší v ý h r a d n ě podmínky, za kterých je možno získat živnostenské oprávnění – v našem případě Projektování ……… a Provádění ………….
Získání živnostenského oprávnění je základní podmínka pro začátek podnikání. Nikterak ale neurčuje plný rozsah možného působení v daných oblastech.
Pro činnost ve výstavbě určuje podmínky stavební zákon. Vybrané činnosti ve výstavbě jsou definovány v § 158 z.č. 183/2006 Sb.. Zde je jednoznačně uvedeno, že vybrané činnosti může provádět pouze fyzická osoba, která získala oprávnění k jejich výkonu podle zvláštního předpisu.
Tímto předpisem je z.č. 360/1992 Sb. v platném znění – tj. Zákon o výkonu povolání aut. architektů a o výkonu povolání aut. inženýrů a techniků činných ve výstavbě.

Podrobnou specifikaci Projektové činnosti ve výstavbě obsahuje § 159 stavebního zákona, Provádění staveb § 160 stavebního zákona.

Doufám, že uvedené vysvětlení je dostatečné.

Ing. Martin MANDÍK v.r.
přednosta OK ČKAIT Ústí n.L.
24. 07. 2008