Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební

Kontaktní osoba
Ing. Eva Wernerová, Ph.D.
Ulice
17. listopadu 15/2172
Obec
Ostrava
Stát / Okres
470
PSČ
708 33
Telefon
597 321 930
Email
eva.wernerova@vsb.cz
www
www.fast.vsb.cz
61989100
DIČ
CZ61989100
Spolu
ČVUT v Praze, FSv; VUT Brno, FAST; Česká agentura pro standardizaci (ČAS)