Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Webinář - GDPR pro autorizované osoby

Webinář - GDPR pro autorizované osoby

Celková kapacita
162
Přednášející:
JUDr. Eva Kuzmová
  
Anotace: 

Seminář/webinář vysvětlí základní pojmy a obecné nařízení GDPR, povinnosti a práva správců, zadavatelů a autorizovaných osob, ochrana os. údajů na stavebních úřadech, hrozby za porušení GDPR.

  
Program:
  1. představení GDPR (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)
  2. zákon č. 210/2019 Sb., o zpracování osobních údajů – účinnost 24.4.2019, vztah ke GDPR, předmět úpravy, výjimky z GDPR
  3. definice klíčových pojmů - osobní údaj, zvláštní kategorie OÚ, subjekt údajů, správce, zpracovatel, smlouva o zpracování osobních údajů, příjemce, zpracování OÚ
  4. právní důvody pro zpracování OÚ – vztah GDPR a zákona o zpracování osobních údajů, uvedení příkladů, kdy a na základě čeho mohou autorizované osoby používat osobní údaje
  5. povinnosti správce a zpracovatele dle GDPR a zákona o zpracování osobních údajů – praktické příklady pro autorizované osoby
  6. práva subjektu údajů – práva fyzických osob, jejichž osobní údaje autorizované osoby zpracovávají
  7. porušení GDPR a zákona o zpracování osobních údajů – co hrozí, postup Úřadu pro ochranu osobních údajů
  8. ochrana osobních údajů při poskytování informací stavebním úřadem
  9. diskuse, doporučení
 
Datum konání:3.2. 2020
Čas konání:od 14 hod. (délka trvání cca 4 hod.)
Organizační garant:Petr Javorik, tel.: 227 090 218, e-mail: webmaster@ckait.cz
Seminář:Webinář je současně i seminářem. Přihlášení na SEMINÁŘ
 
Adresa: internetový odkaz bude zaslán na váš email den před konáním (proto je email při přihlášení povinný) 
Technické požadavky:
Datová linka: >1 Mb/s
Webový prohlížeč: podpora(přehrávání) HTML5.
Reproduktory/Sluchátka
 

Seminář byl akreditován v rámci projektu celoživotního vzdělávání ČKAIT. Účast na semináři je ohodnocena 1 kreditním bodem. Pro členy ČKAIT zdarma. Více informací o semináři naleznete v databázi CŽV.

 
Svoji neúčast na semináři omlouvejte nejpozději den před termínem konání semináře.
Autorizované osobě, která v průběhu kalendářního roku CŽV (leden-prosinec) dosáhne tří neomluvených absencí, nebude od data třetí absence umožněna on-line registrace na akce ČKAIT po dobu následujících 12 měsíců.
Termín
ID Členské číslo Autorizovaná osoba
1 0200078 Ing. Jan Cikán
2 0301387 Ing. Martin Haueisen
3 0006112 Ing. František Štáfek CSc.
4 0300343 Vladimír Kouba
5 0012895 Ing. Ievgen Lietuchyi
6 0402105 Ing. Michal Novák
7 0008446 Ing. Martin Polák
8 1006240 Ing. František Pokorný
9 1400481 Ing. Renata Ševčíková
10 0601500 Ing. Jiří Viesner
11 1202239 Ing-. Petr Šedivý
12 1003920 Ing. Pavel Rotrekl
13 1202013 Ondřej Kuba
14 0013328 Ing. Pavel Přibyl
15 0300551 Miroslav Remišovský
16 0202082 Ing. Vít Pospíšil
17 1004864 Ing. Milan Cifr
18 0013911 Ing. Michal Soukup
19 0012431 Ing. Jan Moták Ph.D.
20 1006751 Ing. Martin Valášek
21 0012215 Ing. Jan Jiruška
22 0102237 Bc. Pavel Pupík
23 0602646 Karel Nývlt
24 0601941 Petr Šulc
25 1202227 PaeDr. Martin Soural MBA
26 0402411 Ing. Vít Ondráček
27 0200394 Ing. Jiří Fencl
28 0500227 Ing. Stanislav Říha
29 1301467 Ing. Ludmila Rosíková
30 0301283 Karel Melzer
31 0602374 Ing. Jakub Kiska
32 1102569 Ing. Dagmar Klajmonová
33 1400058 Ing. Marek Svoboda
34 0500601 Ing. Jaromír Král
35 1103532 Tomáš Jurošek
36 1004057 Ing. Pavel Skřička
37 0005840 Ing. Tomáš Jelínek
38 0013394 Ing. Ondřej Pavelka
39 1100826 Rudolf Paščák
40 1103961 Ing. Roman Čechák
41 0102051 Miroslav Běle
42 0701536 Ing. Daniela Klikarová
43 1103028 Ing. Jan Buchta
44 0301446 Ing. Jan Altman
45 1002118 Ing. arch. et Ing. Jiří Adámek
46 1004628 Ing. Bronislava Padalíková
47 1005537 Ing. Jaromír Hájek
48 0201341 Zbyněk Bartoň
49 1300486 Ing. Marek Hasoň
50 0013804 Jan Carbol
51 1101748 Josef Zahel
52 0602653 Jaroslav Kulička
53 0301186 Jana Kožíšková
54 1301929 Ing. Jaroslav Majíček
55 1104024 Ing. Libor Štefek
56 0500077 Ing. Vladislav Bambuch
57 0500931 Josef Grolmus
58 0701407 Ing. Jiří Cihlář
59 1005671 Ing. Jakub Kapsa
60 1006170 Ing. Jiří Jakl
61 1202068 Tomáš Hanák
62 1001466 Ing. Šárka Prachařová
63 1006634 Vlastimil Ondrišík
64 1000909 Ing. Jaroslav Dvořák
65 0701266 Vladimír Jahoda
66 0701265 Jiří Mojžíš
67 0201519 Ing. Jiří Růžička
68 0004336 Ing. Lubomír Šípek
69 3000108 Ing. Richard Gábor
70 1006820 Ing. Martin Kužela
71 1101409 Anna Mužná
72 0012560 Ing. Jan Anděra
73 1103666 Ing. Gabriela Kozdrová
74 1102551 Ing. Pavel Kyška
75 1103020 Ing. David Sedláček
76 1302152 Ing. Přemysl Gajdošík
77 0008876 Ing. Eva Vitásková
78 0013390 Ing. Ondřej Machek
79 0012994 Ing. Michaela Kachlíková
80 0701270 Ing. Stanislav Kroulík
81 0010456 Ing. Kateřina Tokarová
82 0013386 Ing. Vít Duda
83 0201987 Pavel Linka
84 1103790 Ing. Petr Hrubý
85 1005399 Ing. Lukáš Hejný Ph.D.
86 1003656 Ing. Jindřich Čuda
87 0301450 Milan Borecký DiS.
88 0201030 Ing. Ivo Mikáska
89 1200720 Ing. Miroslav Novák
90 1001087 Ing. Zdeňka Jabůrková
91 1004424 Ing. Milan Pokorný
92 0013370 Ing. Michal Vosáhlo
93 1201626 Antonín Žibrita
94 0200795 Ing. Petr Šatra
95 0013935 Ing. Josef Zikeš
96 0008877 Ing. Šárka Navarová Ph.D.
97 0600298 Ing. Michal Karlík
98 0101855 Ing. Stanislav Halama DiS.
99 0700910 Ing. Věra Sytařová
100 1103405 Ing. Petr Chroboček
101 0300158 Ing. Jan Hruška
102 0500347 Ing. Jiří Vaněk
103 1102274 Ing. Ivo Šimko
104 1202215 Ing. Stanislav Juráň
105 1001618 Ing. Miroslav Dobrovolný
106 1005268 Ing. Jaroslav Vévoda
107 1005996 Ing. Dimitr Iškiev
108 0602461 Daniel Jerie DiS.
109 1300173 Ing. Ladislav Alster
110 0012875 Bc. Jan Jirsa DiS.
111 1301698 Ing. Ivana Sušilová
112 1300805 Ing. Petr Dufka
113 1103098 Ing. Vít Michel
114 0007492 Ing. Petr Lukáš
115 0401997 Ondřej Janák DiS.
116 0601358 Ing. Irena Chmelařová
117 1201839 Ing. Bc. Jiří Soják
118 0012339 Ing. Hana Berlingerová
119 0009015 Ing. Petr Chotěborský
120 1004067 Ing. Hana Bubeníková
121 1200914 Ing. Petr Pilař
122 0007455 Ing. Martin Vinš
123 0014197 Ing. Václav Ráček Ph.D.
124 1103753 Ing. Jana Kalužíková
125 1006787 Ing. Petr Pavlíček
126 0013468 Jiří Mikl
127 0602684 Ing. Ondřej Černý
128 1201427 Ing. Monika Chrenková
129 0009312 Ing. Milan Landsman
130 0701107 Ing. Jiří Srb
131 1302129 Ing. Kateřina Pinďáková
132 0401707 Radek Strial
133 0102188 Jiří Jokl
134 0005059 Hynek Čvančara
135 0601175 Jiří Hloušek
136 0301478 Ing. Jiří Oboznenko
137 0202019 Ing. Jan Cikán
138 1103544 Ing. Lukáš Kosub
139 1104103 Ing. Radek Kreisl
140 1201991 Ing. Lukáš Kovařík
141 1302315 Ing. Ladislav Odstrčilík
142 0601687 Ing. Klára Pokorná
143 0400105 Ing. Jiří Vaněček
144 1201920 Ing. Patrik Zdařil
145 1201480 Ladislav Pavlíček
146 1201689 Kamil Minarovič
147 0202056 Jiří Aulík
148 1302295 Stanislav Jurášek
149 0007129 Ing. Jaroslav Havlík
150 0301189 Petr Balák
151 1004979 Ing. Ilona Janíková
152 0500720 František Ovečka
153 1103351 Ing. Aleš Dustor
154 1201702 Ing. Martin Černohous
155 0008634 Miroslav Bína
156 0200797 Ing. Petr Kocman
157 0600323 Jan Vávra
158 1004081 Ing. Martin Hlavoň
159 0202127 Jan Beneš
160 0007708 Václav Klaboch
161 0002069 Zdeňka Fialová
162 1302060 Ing. Jaromír Marášek