Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Webinář - Kolektory - realizace a provoz

Webinář - Kolektory - realizace a provoz

Přednášející:
Ing. Sochůrek, Ing. Švec
  
Anotace:

Realizace kolektoru v centru Prahy s respektováním ŽP a historických objektů. Provozování a údržba kolektorové sítě, dodatečné pokládky inženýrských sítí do kolektorů do volných poloh uvnitř kolektorového profilu.

Jedná se o volně navazující seminář/webinář z 20.2.2020, který nesl názvem Kolektory - koncepce a projekt.
  
Program: 
 
Datum konání:17. 3. 2020
Čas konání:od 14 hod. (délka tvrvání cca 4 hod.)
Organizační garant:Petr Javorik, tel.: 227 090 218, e-mail: webmaster@ckait.cz
Seminář:Webinář je současně i seminářem.
 
Adresa: internetový odkaz bude zaslán na váš email den před konáním (proto je email při přihlášení povinný) 
Technické požadavky:
Datová linka: >1 Mb/s
Webový prohlížeč: podpora(přehrávání) HTML5.
Reproduktory/Sluchátka
Záznam webináře nebude k dispozici.
 

Seminář byl akreditován v rámci projektu celoživotního vzdělávání ČKAIT. Účast na semináři je ohodnocena 1 kreditním bodem. Pro členy ČKAIT zdarma. Více informací o semináři naleznete v databázi CŽV.

 
Svoji neúčast na semináři omlouvejte nejpozději den před termínem konání semináře.
Autorizované osobě, která v průběhu kalendářního roku CŽV (leden-prosinec) dosáhne tří neomluvených absencí, nebude od data třetí absence umožněna on-line registrace na akce ČKAIT po dobu následujících 12 měsíců.

PŘIHLÁŠENÍ NA WEBINÁŘ NÍŽE:

Termín
Seznam přihlášených osob
ID Členské číslo Autorizovaná osoba
1 1004684 Ing. Lenka Hrabcová
2 0014197 Ing. Václav Ráček Ph.D.
3 0400105 Ing. Jiří Vaněček
4 0202056 Jiří Aulík
5 0009167 Ing. Martin Bursík Ph.D.
6 0010760 Ing. Petr Bílek
7 0013468 Jiří Mikl
8 0401142 Milan Strauss
9 0101440 Ing. Luboš Pouzar
10 1400688 Ing. Lukáš Petr
11 0100028 Ing. Pavel Douša
12 0010246 Ing. Jan Korejčík
13 0009866 Ing. Julie Nováková
14 1302374 Bc. Oto Bachůrek
15 0013940 Ing. Václav Šustr
16 0401226 Jiřina Vedralová
17 0201467 Ing. Pavel Zimák
18 1100759 Ing. Jiří Kolář
19 0013715 Ing. arch. Filip Müller
20 0012405 Ing. Lukáš Grűnwald
21 1003636 Ing. Vladimír Fouček
22 0012572 Jan Fassmann
23 0002103 Ing. Miroslav Paták
24 0011671 Ing. Roman Franěk