Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Young Architect Award

Young Architect Award

Cílem architektonické soutěže Young Architect Award je pomoci najít studentům a mladým architektům místo na současné architektonické scéně, přiblížit široké veřejnosti soudobou architekturu a přilákat mladou generaci ke studiu architektury. V neposlední řadě pomůže soutěž zmapovat tvorbu začínajících architektů.

Snažíme se
- nabídnout mladým architektům možnost upozornit na svoji práci
- upozornit na problematická místa v regionech
- podpořit veřejnou diskusi o architektuře

Témata
Téma pro nadcházející ročník soutěže vychází z tzv. Politiky architektury, návrhu zpracovaném Českou komorou architektů. Ústředním motivem soutěže je veřejný prostor sídel, život společnosti tímto prostorem ovlivněný (vliv architekta na veřejný prostor, návrat k podstatě architektury, k tvorbě veřejného prostoru.). Za účasti mediálních partnerů a odborné veřejnosti chceme prostřednictvím tohoto projektu vyprovokovat diskusi na téma, jak architektura ovlivňuje a přispívá k lepšímu životu společnosti.

Podrobné informace najdete na www.yaa.cz

20. 06. 2011