Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Zájezd do Izraele

Zájezd do Izraele

ČKAIT Brno pořádá ve dnech 20.4. 2009 - 27.4. 2009 zájezd do Izraele. Program zájezdu naleznete v termínové listině OK ČKAIT Brno. Registrace zájemců je do 15.10. 2008 na adrese ČKAIT Brno, Vrchlického sad 2, 602 00 Brno, tel. 545 574 310, fax 533 424 069.
01. 10. 2008