Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Zájezd do Švýcarska

Zájezd do Švýcarska

Oblastní kancelář ČKAIT Karlovy Vary pořádá zájezd Kolegia od 12. do 15. října 2006 do Švýcarska. Předběžný program: 12. října odjezd z Prahy ve večerních hodinách; 13. října Švýcarsko, Zürich - celodenní program v Zürichu, program pro Kolegium - konverze v doprovodu švýcarské architektky Ady Weber, bydlení v hotelu v Zürichu nebo poblíž; 14. října Švýcarsko - celodenní program (zatím neurčen) bydlení v hotelu (nejlépe možná v tomtéž jako předchozí den); 15. říjen Německo, poznávací cesta domů do Prahy - příjezd do Prahy v termínu garantujícím provoz metra. V případě zájmu kontaktujte Ing. Svatopluka Zídka-OK ČKAIT Karlovy Vary, tel. 353 234 634 nebo e-mailem ckait@iol.cz
31. 05. 2006