Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Zápis č. 1/2016 ze dne 7. 1. 2016

Zápis č. 1/2016 ze dne 7. 1. 2016

Přítomni: Ing. L. Bukovský, Ing. Š. Janoušková, Ing. L. Keim, CSc, Ing. V. Mach.
Omluveni: M. Báčová

 1. Zahájení jednání
  • Ing. Bukovský přivítal přítomné a seznámil s programem

 2. Příprava ČSN 73 0518
  LK informoval o přípravě a připomínkách stran a úřadů.
  V rámci normalizace je preferován význam a vliv výrobků oproti ochraně oprávněných zájmů ve smyslu stavebního zákona
  Normy pro navrhování staveb a normy obsahující požadavky na vlastnosti staveb by měly být řešeny zcela nezávisle na přípravě výrobkových norem.
  V rámci normalizace je nutné řešit upřesnění dílčích vlastností stavebních konstrukcí, zařízení ve stavbách i staveb jako celku.

 3. Informace
  LB jmenován styčnou osobou pro technické dokumenty za ČKAIT ve vztahu k MMR předsedou ČKAIT a osobou pokračující za prof. Maternu řešící v obsazování TNK členy ČKAIT (PŘ 5/2015 úkol U1503-3)

 4. LB prověřil databázi členů TNK k 160106 na webu UNMZ

  normalizační výbor UNMZ Ing. Karel Dvořáček ČKAIT Praha
  Normalizační výbor

  Seznam UNMZ
  41 GEOTECHNIKA &nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbspČlen Mach Václav, Ing.
  22 ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY &nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbspPředseda Dvořáček Karel, Ing.
  27 POŽÁRNÍ BEZPEČNOST STAVEB &nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbspZoufal Roman, Ing., CSc.
  27 POŽÁRNÍ BEZPEČNOST STAVEB &nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbspČlen Boháč Petr, Ing.
  43 STAVEBNÍ TEPELNÁ TECHNIKA &nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbspČlen Šafránek Jaroslav, Ing., CSc.
  148 PREVENCE KRIMINALITY A OCHRANA OBYVATEL &nbsp&nbsp&nbspČlen Kliner Jiří, Ing.
  149 UDRŽITELNOST STAVEB &nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbspČlen Kabele Karel, Prof. Ing., CSc
  37 ZDĚNÉ KONSTRUKCE &nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbspČlen Honzík Václav, Ing.
  38 SPOLEHLIVOST STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ Člen Drahorád Michal, Ing., Ph.D.
  35 OCELOVÉ KONSTRUKCE&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbspČlen Trnka Michael, Ing., CSc.


  Prověření informací z aktivů:
  Ing Švancara v TNK 145 není uveden za ČKAIT, ale za organizaci Pöyry Environment a.s.

  TK navrhuje aktivní práci se zástupci ČKAIT s TNK a to že každý zástupce zpracuje jednoduchou informaci pro Z+I jednou ročně. Rizika pro členy ČKAIT neprodleně ohlásí TK pro další řešení

  TK připraví status zástupců ČKAIT, který určí limity a povinnosti zástupců.

 5. WEB ČKAIT

  Obecné požadavky na web:
  • nutné zřízení funkce redaktora, který zajistí trvale aktuální informace na titulce
  • nedostatečné a pomalé hledání, chybí řazení podle data uveřejnění
  • nutná úprava struktury podle aktuálních požadavků členů, je vhodné potlačit grafické prvky na úkor smysluplných a žádaných aktuálních informací

  ŠJ informovala o nasazení zkušebního provozu databáze výrobků na PROFESIS.

  Požadavky TK na web:

  1. veřejná část
   informace o normách a z věstníku UNMZ o stavbách a výrobcích pro stavby
   kontroly stavebních výrobků ČOI

  2. neveřejná část
   publikace seznamů norem k úpravám a změnám pouze pro členy

  3. interní část TK
   materiály neveřejné povahy pro členy TK

 6. MB zaslala
  ODKAZY NA TECHNICKÉ NORMY VE STAVEBNÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISECH A V DALŠÍCH PŘEDPISECH TÝKAJÍCÍCH SE STAVEB Podle stavu k 31. 12. 2015 (67 stran) – bude projednáno příště

 7. VM připomínky k Eurokódům
  • některé požadavky nejsou jako normativní
  • riziko, že nebudou užívány a dojde ke kolapsu normalizace
  • ČSN musí stanovit národní požadavky, aby měly charakter a platnost technického dokumentu

 8. ŠJ jmenování zástupce ČKAIT v TNK 65
  zajistí odeslání jmenovacího dopisu LB na UNMZ

 9. Zákon o stavebních výrobcích - RIA
  LB informoval o návrhu RIA ve vztahu k členům ČKAIT – projektantům a stavbyvedoucím
  Povinnosti účastníků výstavby nesmí být uváděny a duplikovány v dalším předpisu paralelním se Stavebním zákonem, stejně jako požadavky na stavební výrobky

 10. Připravit dopis předsedy ČKAIT na MMR
  Upozornit na nutnost, aby vlastnosti staveb řešilo MMR a nedošlo ke štěpení pravomocí.

 11. Úkoly
  1. prověřit, kdo je jmenovaným zástupcem ČKAIT v TNK – pí Báčová, resp. zda to odpovídá seznamu dle bodu 4)

 12. personální

  • příprava zástupce do normalizační komise UNMZ – navržen Ing. M. Drahorád, Ph.D.
  • výběr a doplnění dvou pracovitých členů ČKAIT z Moravy

 13. Příští jednání 17. 2. 2016 od 9:00 hod v kanceláři OV Prahy
  • Přizvat Ing. Hadžič MMR (ŠJ)
  • Pozvat Ing. Špalka, Ing. M. Drahoráda, Ph.D (LB)

V Praze 17.1.2016

Zapsal: L. Bukovský