Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Závěrečná zpráva ČDS 2008

Závěrečná zpráva ČDS 2008

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA
Slavnostní vyhlášení vítězů celostátní soutěže
ČESKÁ DOPRAVNÍ STAVBA roku 2008
Čtvrtek 25. června 2009, Betlémská kaple


Tituly a ceny celostátní soutěže ČESKÁ DOPRAVNÍ STAVBA roku 2008 byly slavnostně uděleny v aule ČVUT - Betlémské kapli ve čtvrtek 25. června 2009. Vítězům osobně blahopřáli premiér vlády České republiky Jan Fischer a ministr dopravy Gustáv Slamečka. Oba ve svých projevech shodně zdůraznili význam dopravní infrastruktury pro rozvoj ekonomiky ČR.

Premiér Jan Fischer nadchl 410 hostů z řad zástupců významných stavebních společností, investorů a projekčních ateliérů svým projevem. Dopravní stavby výstižně přirovnal k "příběhu" a zdůraznil tak motto letošního ročníku soutěže "doprava nejsou jen stavby a cesty, doprava je proces…". Dokončení rozestavěných a připravených dopravních staveb vidí pan premiér za potřebné nejen pro usnadnění mezilidské komunikace, ale hlavně pro další rozvoj ekonomiky ČR a celé Evropy.


Ministr Gustáv Slamečka vyzdvihl důležitost dopravních staveb pro rozvoj ČR. Ve svém projevu však důrazně apeloval na efektivitu při navrhování a výstavbě dopravní infrastruktury, což je nezbytným předpokladem pro realizaci co největšího počtu staveb právě v době, kdy je nutno omezovat výdaje státního rozpočtu.


Závěrem vyzval ministr Slamečka přítomné, aby do dalšího ročníku soutěže přihlásili dokončené stavby dopravní sítě ČR, ve kterých se budou propojovat technické i užitné aspekty s aspektem finančním. Názor, že vynakládání státních prostředků a zdrojů z evropských fondů je potřeba veřejně prezentovat. zastávají též gen. ředitel společnosti ŘSD ČR Alfred Brunclík a gen. ředitel SŽDC Jan Komárek.

Slavnostního ceremoniálu se v Betlémské kapli zúčastnila celá řada osobností a profesních špiček především z oborů doprava, architektura, stavitelství a energetika. Zástupci vypisovatelů a partnerů soutěže: Jaroslav Krauter a Tomáš Čoček (SFDI), Jaroslav Hanák (prezident Svazu dopravy) a Pavel Křeček (předseda ČKAIT). Mezi hosty nechyběli rektor VŠB Ostrava Tomáš Čermák, rektor Univerzity Pardubice Jiří Málek, senátor Karel Korytář, plk. Leoš Tržil, předseda Společnosti pro rozvoj silniční dopravy Bořivoj Kačena, prezident Sdružení pro dopravní telematiku Miroslav Svítek, předseda ERÚ Josef Fiřt, předseda přípravného výboru ČDS 2008 a exministr dopravy Jaromír Schling a mnoho dalších.

Večerem hosty provázel zasvěcený a vtipný komentář profesora Petra Moose, který jako předseda poroty představil každou z oceněných staveb.


Děkan Fakulty dopravní ČVUT poté představil nejen podmínky soutěže „O nejlepší diplomovou práci z oboru doprava za rok 2009“, ale zejména se ve svém hodnotícím projevu věnoval výsledkům ankety, ze které jasně vyplynula potřeba organizace samostatné soutěže dopravních staveb. Jménem poroty i vypisovatelů na závěr večera poděkoval květinami ředitelce organizující společnosti Ing. Miloslavě Veselé.

V kuloáru měli přítomní možnost osobně poblahopřát vítězům a prodiskutovat aktuální témata oboru dopravní stavitelství a poděkovat za organizaci akce v příjemné atmosféře. Všichni zúčastnění se již nyní těší na vyvrcholení dalšího ročníku soutěže ČDS.08. 07. 2009