Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Záznam ze zasedání technické komise ČKAIT č. 1/2018 dne 19.1.2018

Záznam ze zasedání technické komise ČKAIT č. 1/2018 dne 19.1.2018

Přítomni: Marie Báčová, Ing. Hedviga Klepáčková, Ing. Ladislav Bukovský, Ing. Jan Klečka, Ing. Lubomír Keim, CSc., Ing. Václav Mach, Ing. Josef Filip, Ph.D., Ing. Lenka Wiatrová

Omluveni: Ing. Robert Špalek, Ing. Michal Drahorád, Ph.D., Ing. Šárka Janoušková, Ing. Petr Sedlák, Ph.D.

Program

 1. Normalizace
 • VM – návrh rámce koncepce přístupu ČKAIT k normalizaci - dopis
 • LW přiloží k zápisu k připomínkám
 • LK informace k ČAS a další náměty
  • Koncepce normalizace by měla projít vládou do konce roku 2018
  • Uživatelé ČSN online – hledat model hromadného přístupu pro ČKAIT, nemůže být bezplatný
  • ČAS očekává požadavky průmyslu, tedy i ČKAIT by měla navrhnout svoje požadavky
  • ČKAIT neopomenutelným účastníkem normalizačního řízení pro řady ???
  • Úkol – jmenovat zástupce ČKAIT do normalizačního výboru a sekce pro elektrotechniku – projednat vedení komory
  • Požadavky ČKAIT na návrhové normy a normy na požadavky pro některé části staveb
  • Maximálně zpřístupnit normy v technické praxi – návrh – vydávat komentáře a aktualizovaná znění norem
  • Úplná znění norem
  • Nabídka zpracování výkladového slovníku
  • ČKAIT koordinátorem zástupců v oboru stavebnictví
  • ČAS – návrh strukturovaných balíčků norem
  • LK a VM jsou v orgánech ČAS
 • VM – úprava dopisu, rozeslat všem
 • BIM – v rámci ČAS – 39 úkolů koncepce, ved. P. Nechyba, ředitel; 6 prac. skupin; zástupci ČKAIT?, vytvoření pozic!!!
 • Doporučujeme koordinátora a organizátora aktivit ČKAIT pro BIM prof. Ing. Maternu, problém nelze řešit diskrétně jednotlivými komisemi, informovat všechny komise o činnosti v rámci komory, informovat na webu
 • do představenstva zástupci ČKAIT v TNK
 1. TK
 • TK upozorňuje ČSN ISO 6707-1 a ČSN ISO 6707-2 vydány 6.11.2017 – upozorňujeme na neshodu s terminologií platných právních předpisů, doporučujeme zrušit – LK navrhne vhodný postup – dopis ČKAIT ředitelce ČAS OTN Ing. Slané
 • Připravit TS ČKAIT tak, aby byly překlopitelné do ČSN
 1. Stavební výrobky
 • ZSV - MMR podalo stanovisko k užívání stavebních výrobků ve stavbách
 • LK navrhuje poslat oficiální dopis za Komoru jaké vlastnosti by měly být deklarovány u výrobků
 • Výrobky dle hEN – oddělit vlastnosti výrobku a vlastnosti konstrukce po zabudování výrobku do stavby, pro použití musím mít často více vlastností, které závisí na účelu konstrukcí pro použití výrobku
 • Jak definovat požadavky na výrobek ve výkazu výměr pro ZSV – doporučení pro AO z hlediska odpovědnosti
  • Nutnost návrhových norem
  • Pojmenovat požadavky ve vazbě na systém veřejných zakázek v případě výrobek dle hEN nutno zpracovat paralelně ČSN pro užití výrobku ve stavbě v ČR, MMR by měla stanovit určené výrobky, požadavek ČSN na ČAS a UNMZ (určení)
   podklad pro jednání vedení s ČAS
 1. TS
 • Normativní dokument
 • Jako TS ČKAIT jsou schváleny:
  1. Rozměrové standardy staveb – část 1: Stanovení minimální návrhové výšky místností
  2. Navrhování a hodnocení vzhledu konstrukcí a povrchů (ND vizuál EN 13018 TNK 80), ČKLOP 2/2013; TP mosty, ETICS, skla)
  3. Činnost statika v procesu přípravy, realizace a užívání stavby
 • nově navržené TS:
 1. Rozměrové standardy staveb – část 2: Geometrické odchylky schodišťových stupňů
 2. Odvodnění mostů – návrh a provedení
 • LK navrhuje TS Výrobky pro použití ve stavebnictví. Stínící technika

 

 1. TS01 návrh výšky místností
 • Předat RPRP a představenstvu
 • Ostatní dle TK 8/2017
 1. TS geometrické odchylky schodišťových stupňů
 • TS měření schodišť – připravit osnovu
 • ŠJ+MB článek do Z+i o bezpečnosti pohybu na schodišti
 1. TS odchylky rozměrů staveb a konstrukcí pro PS – v přípravě
 • návrh rozborového úkolu odchylky normy, a předpisy, metodika měření
 1. TS Vzhled povrchů
 • Norma pro omítkové povrchy
 • Navrhování a hodnocení vzhledu vybraných konstrukcí a povrchů – příprava osnovy
 1. TS – návaznost a přednormy pro vlastnosti výrobků
 • Použití výrobků ve stavbách
 1. Řízení standardů
 • Pravidelná aktualizace na webu
 1. Kvalita veřejných zakázek
 • projednat s LV, plánovací list úkolu

Různé

 • veřejné zakázky, příprava projektů, diagnostika
 • informace o tom, jak AO vykonávají svoji činnost
 • MB autorský honorář za TS
 • VM – změna vyhlášky č. 268/2009 Sb. – TK doporučuje doplnění

 

Zapsala: Ing. L. Wiatrová

Schválil: Ing. L. Bukovský

 

Příští setkání 23.2. 2018 v 9.00 malá zasedačka