Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Záznam ze zasedání technické komise ČKAIT č. 3/2018 dne 6.4.2018

Záznam ze zasedání technické komise ČKAIT č. 3/2018 dne 6.4.2018

Přítomni: Ing. Ladislav Bukovský, Ing. Jan Klečka, Ing. Václav Mach, Ing. Šárka Janoušková, Ing. Hedviga Klepáčková


Omluveni: Ing. Robert Špalek, Ing. Michal Drahorád, Ph.D., Ing. Petr Sedlák, Ph.D., Marie Báčová, Ing. Josef Filip, Ph.D., Ing. Lubomír Keim, CSc, Ing. Lenka Wiatrová

 

Program

 1. Normalizace

 • Příště se bude projednávat za účasti KL

 • projednání návrhu ČSN okna – rozpor za ČKAIT z hlediska absence dalších požadavků na stavby

 1. Stavební výrobky

 • Aktuálně bude zpracován nový návrh zákona – 1 znění a proběhnou vnitroresortní připomínky

 1. Technické standardy ČKAIT

 • LK upravit návrh osnovy dle ČSN, aby byl možný jednoduchý přechod

 • Další TS budou řešeny jako publikace v rámci dle PROFESIS - SVI, i financování, připomínky TK

 • LB projedná na RPRP

 1. TS01 návrh výšky místností

 2. TS02 geometrické odchylky schodišťových stupňů a rampy

 • Veselá, Klečka TS měření schodišť – připravit osnovu

 • ŠJ+MB článek o bezpečnosti pohybu na schodišti vyjde v časopise Stavebnictví

 1. TS odchylky rozměrů staveb a konstrukcí pro PS – v přípravě

 • návrh rozborového úkolu odchylky normy, a předpisy, metodika měření

 1. další TS

 • Vzhled povrchů
  Norma pro omítkové povrchy
  Navrhování a hodnocení vzhledu povrchů – příprava osnovy

 • TS odvodnění mostů
  Návrh a provádění

 • Stínící technika, TS na zakázku (náklady uhradí objednatel)

 • TS – návaznost a přednormy pro vlastnosti výrobků, které nejsou definovány a jsou nezbytné pro navrhování výrobků do staveb

 1. Řízení standardů

 • Pravidelná aktualizace

 1. Kvalita veřejných zakázek

 • projednat s LV, plánovací list úkolu

 1. Vydat komentář k EK dřevěné konstrukce v plněném znění – úplná znění může vydat ČAS – společný projekt zvážit možnosti spolupráce např. dělení nákladů a zisku

Projednat s GŘ Mgr. Veselým obchodní model i do budoucna, TS ve spolupráci jako přednorma, vzorek TS ukázat jako návrh normativního dokumentu, mediální partner ČASu ?

VM – navrhne stručný obsah

Chybí posouzení spolehlivosti,


 

Úplné znění norem, zapracovat do původního textu autorem.


 

Platnost ČSN v návaznosti na dokumentaci stavební povolení

VM Požádat o úpravu platnosti norem k sjednanému datu 2 x ročně


 

Různé

 • JK – řešení problematiky výšky schodů MTS s MHMP- PSP. Dle jejich vyjádření v PSP nejsou řešeny požadavky na geometrickou přesnost a tolerance ve výstavbě. Vyjádření poskytnuto TK ČKAIT.

 • Mosty, aktivity ČKAIT z hlediska mechanické odolnosti a stability VM

 • Navrhujeme řídit termínovou listinu ČKAIT s přesahem nejméně 3 roky, systém změn RSS

 • TK doporučuje distribuci PROFESIS pro střední školy – spustitelné z flash a bez instalace (vhodné i pro členy na stavbách)

 • Náměty VM

  • Geotechnické konstrukce – návrh ČSN – normalizační úkol – ČKAIT – zablokováno, navrhnout rozborový úkol a následně normy – podnět k dokončení nebo revizi
   - podnět – neexistují detailní požadavky související s posuzováním mechanické odolnosti a spolehlivosti geotechnických konstrukcí (např. základů, svahů, násypů nebo pažení výkopů) chybí normalizovaný způsob posouzení
   problém neřeší EUROKÓD 7,
   nedořešený normalizační úkol, úkol neřeší úplný problém, TK doporučuje úkol dopracovat

  • Národní stanovené parametry (NSP) uvedené v přílohách EN, jsou v ČR informativní – návrh společného stanoviska MMR a UNMZ k platnosti NSP uvedených v přílohách EN (publikovány v Evropské databázi),
   (navrhnout řešení problému s MMR), projednání s UNMZ

 • LK – zadáno zpracování zbývající části normy na střechy (č.02) – prof. M. Novotný VUT

 • TK doporučuje, aby se Ing. Bukovský setkal s Mgr. Veselým

 • Doplnění PS k 163/2002 Sb.

 • ZP 7 Ing. arch Smola (nemáme vlastního člena v oboru udržitelnost)

 • ZP 3 Ing. Zuzana Mathauserová (nemáme vlastního člena v oboru hygiena)

Organizační:

 • LB předá seznam navržených TS pro RPRP Ing. J. Paterovi pro účely jednání na

 • představenstvu seznam navrhovaných Standardů předáno

 • JK - cobuilder.com – standardy informací, normy hEN, předávání a informace pro BIM

 • BIM JK – prezentace grafu informací z různých zdrojů v BIM

 • e-learning -

 • úkol plánu rozvoje technické normalizace do 30.3. (technická politika komory), CTN, podpora

 • připomínky od VM do příště

MB

 • Neřešit TP státu

 • Normy – obsah, použitelnost, nedělat vědecké studie (dílo)

 • V červnu pozvat zástupce CTN Ing. J. Korbela + SVI Ing. DH – projednání spolupráce TS a normy ovlivňující činnost AO

 • Pozván zástupce ČAS na příští jednání


 

Zapsal: Ing. L. Bukovský

Schválil: Ing. L. Bukovský


 

Příští setkání 18.5. 2018 v 9.00 malá zasedačka