Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Záznam ze zasedání technické komise ČKAIT č. 5/2017 dne 13.10. 2017

Záznam ze zasedání technické komise ČKAIT č. 5/2017 dne 13.10. 2017

Přítomni: Marie Báčová, Ing. Ladislav Bukovský, Ing. Hedviga Klepáčková, Ing. Jan Klečka, Ing. Lubomír Keim, CSc, Ing. Václav Mach, Ing. Petr Sedlák, Ph.D.

Omluveni: Ing. Robert Špalek, Ing. Michal Drahorád, Ph.D., Ing. Josef Filip, Ing. Šárka Janoušková,
Program
 1. Zákon o stavebních výrobcích
  • národní státy si musí předpis pro výrobky aplikované do staveb stanovit sami, nelze akceptovat výrobky dle nařízení 305/2011 (CPR), kde je nedostatečná deklarace nezbytných vlastností
  • určené normy mají hodnoty, třídy a úrovně nejsou možné
  • ochrana oprávněného zájmu
  • tvorba návrhových hodnot
  • požadavky na výrobky
   • rozlišovat garantované a informativní hodnoty
   • zda garantovaná hodnota odpovídá předpisům,
   • garantovaná hodnota po dobu návrhové životnosti
  • návrh k přípravě části 3. ZSV samostatně k projednání na MPO
 2. Finanční plán 2018
  • činnost technické komise – 60000,- Kč
  • ostatní aktivity podle příslušného účtu mimo rámec TK
 3. TS01 návrh výšky místností – Ing. J. Klečka
  • návrh TS01 bude dokončen ke schválení (JK finál předá do 20.10)
 4. geometrické odchylky schodišťových stupňů
  • projednání s MMR v návaznosti na hEN
 5. odchylky rozměrů staveb a konstrukcí pro PS
  • návrh rozborového úkolu odchylky normy, a předpisy
  • rozbor Ing. L. Veselá PhD
 6. Kvalita veřejných zakázek
  • projednat s LV, plánovací list úkolu
 7. Spolupráce / součinnost v oblasti technické normalizace a působnosti stavebního zákona a její ukotvení
  • Technické návody
  • akustika – JK doporučí vhodnou osobu

Profesis
 • aktuální verze nefunguje na starších počítačích (VM), ? nahrát program a všechny zákony do počítače, předpisy, které jsou jinak a jinde obecně přístupné – proč (VM)
 • vytipovat část, která má smysl průběžně aktualizovat
 • právní předpisy, které nejsou používané – má to smysl?
 • prověřit možnost využití, přístupu k jiným poskytovatelům právních předpisů např. zákony pro lidi, které jsou zdarma a uživatelsky přívětivější
 • nově řešit koncepci a použitelnost pro AO vzhledem na potřeby AO v praxi

Koordinovat BIM s Ing. Loukotou vzhledem k návaznosti na normalizaci – zajistí JK

Zapsala: Ing. L. Wiatrová
Schválil: Ing. L. Bukovský

Úkoly předat

Příště 24.11. 2017 v 9.00 malá zasedačka