Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Záznam ze zasedání technické komise ČKAIT č. 5/2018 dne 22.6.2018

Záznam ze zasedání technické komise ČKAIT č. 5/2018 dne 22.6.2018

Přítomni: Ing. Ladislav Bukovský, Ing. Václav Mach, Ing. Šárka Janoušková, Ing. Petr Sedlák, Ph.D., Ing. Linda Veselá, Ph.D., Ing. Lenka Wiatrová
 
 
Omluveni: Ing. Robert Špalek, Ing. Michal Drahorád, Ph.D., Ing. Josef Filip, Ph.D., Ing. Jan Klečka, Ing. Hedviga Klepáčková, Marie Báčová, Ing. Lubomír Keim, CSc.
Program
 1. Normalizace
 • ČSN okna – rozpor za ČKAIT z hlediska absence dalších požadavků na stavby – akceptovalo MMR, prověřit
 • Smlouva s CAS – rozeslat k připomínkám členům TK
 • Projednat možnost úpravy platnosti norem k sjednanému datu 2 x ročně leden a červenec do článku VM
  EN – do ½ doku od zaslání, platnost od 1., pokud MMR požádá, účinnost může být později, sjednat s MMR účinnost
 • Náměty VM
  • Geotechnické konstrukce – aktiv geotechniků zaslal dopis
  • Dotaz splnění příloh ČSN – UNMP potvrdilo platnost národně stanovených parametrů (NSP) – NSP, jejichž ustanovení umožňuje text evropské normy a jsou uvedeny v národní příloze, mají pro stavby umístěné na území ČR normativní charakter
  • VM – článek do Z+i ohledně problematiky národních příloh Eurokódů
 • LK – Koncepce technické normalizace předkládá ÚNMZ – jako dokument MPO – stavebnictví, všechny komory, neopomenutelný zájem (stavebnictví), koncepce ČAS – stavebnictví – neveřejné!
  stavebnictví oprávněný zájem, měl by platit stát
  –  projednat s předsedou
 • Řešit technickou politiku – poziční dokument
 • Připomínky k materiálu VM z 31.3. 2018
 • připomínkování 4. návrhu revize normy ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání vedení technického vybavení
 
 
 1. Stavební výrobky
 • Aktuálně bude zpracován návrh zákona zřejmě v červnu t.r.
 • vypořádání připomínek AO k návrhu zákona o stavebních výrobcích a dotčených změnových zákonů – mimořádná schůzka TK se bude konat dne 24.7.2018 ve 13:00 v Domě ČKAIT
 1. Technické standardy ČKAIT
  1. TS01 návrh výšky místností
 • Návrh formátu specifického ke schválení podle manuálu projednat s DH
 • Ing. Hejduková – TS bude zveřejněn v Profesisu
 • s Ing. Hejdukovou projednat další postup – návrh formátu předložit ke schválení TK
  1. TS02 geometrické odchylky schodišť a šikmých ramp
 • Veselá, Klečka – členové TK pošlou připomínky Ing. Klečkovi
 • Ing. Veselá rozešle všem návrh osnovy TS02 k připomínkám
 • Ing. Veselá napsala článek do časopisu
  1. Vzhled povrchů viditelných
 • norma pro omítkové povrchy
 • navrhování a hodnocení vzhledu povrchů – příprava osnovy
  1. TS odvodnění mostů
 • Návrh a provádění – VM
 
 1. Stínící technika, TS na zakázku (náklady uhradí objednatel)
 • TS – návaznost a přednormy pro vlastnosti výrobků, které nejsou definovány a jsou nezbytné pro navrhování výrobků do staveb
Řízení standardů – pravidelná aktualizace
 
 1. Řešení problémů „odchylky rozměrů staveb a konstrukcí pro PS“
 • připravit požadavky na návrh rozborového úkolu
 • v budoucnu jako norma
 
 1. Příprava SZ
 • Veřejný zájem – definovat
 • Diskuse k veřejnému zájmu – vytvořit pracovní skupiny
 • kterou část si vezme kdo k analýze
 1. BIM
 • JK – příště
 
Různé
 • Web ČKAIT – bude nové výběrové řízení; bude i neveřejná část
 • RSS web ČKAIT – problém s odkazy
 • Navrhujeme zřídit termínovou listinu ČKAIT s přesahem nejméně 3 roky, systém změn RSS
 • Zástupce TK do normalizačního výboru – prověřit možnost
 • JK – vydána norma ČSN 74 6078 – Okna a vnější dveře – Třídy a úrovně vlastností podle vhodnosti použití
 • LB jmenován za ČKAIT do komise zabývající se recyklací materiálů ve stavebnictví
 • VM navrhuje, aby byl LB členem normalizačního výboru ČASu
 • LB informoval o účasti na aktivu pozemních staveb
 
Organizační:
 • pozvat zástupce CTN Ing. J. Korbela + SVI Ing. DH – projednání spolupráce TS a normy ovlivňující činnost AO, činnost CTN do budoucna
 • Pozvání zástupce ČAS na příští jednání
Úkoly z TK
 
– připravit k projednání možnosti spolupráce s ČAS k vydávání konsolidovaných verzí vybraných norem
Ing. Bukovský, Ing. Keim
T: stálý
– připomínky k TS02
všichni členové TK
T: 14.9.2018
– připomínky k textu technické normalizace od Ing. Macha
všichni členové TK
T: 14.9.2018
– požadavky ČKAIT v rámci přípravy BIM
Báčová
T: stálý
– připomínky k Osnově TS02 geometrické odchylky schodišť a ramp (Ing. Veselá)
všichni členové TK
T: 14.9.2018
– připomínky ke smlouvě s CAS
všichni členové TK
T: 14.9.2018
– odchylky rozměrů staveb a konstrukcí pro PS – připravit požadavky na návrh rozborového úkolu
všichni členové TK
T: stálý
– článek do Z+i ohledně problematiky národních příloh Eurokódů
Ing. Mach
T: srpen 2018
 
Zapsala: Ing. L. Wiatrová
Schválil: Ing. L. Bukovský
 
Příští setkání 14.9. 2018 v 9.00 malá zasedačka