Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Záznam ze zasedání technické komise ČKAIT č. 7/2018 dne 19.10.2018

Záznam ze zasedání technické komise ČKAIT č. 7/2018 dne 19.10.2018

 Záznam ze zasedání technické komise ČKAIT č. 7/2018
dne 19.10.2018
 
 
Omluveni: Ing. Šárka Janoušková, Ing. Michal Drahorád, Ph.D., Ing. Hedviga Klepáčková, Ing. Lubomír Keim, CSc., Ing. Robert Špalek, Ing. Josef Filip, Ph.D.
Program
 1. Dokumentace staveb a veřejné zakázky
 • Je nutno definovat i stupně dokumentace staveb i v návaznosti na ZZVZ
 • I v návaznosti na odpovědnost AO
 1. Normalizace
 • VM – článek do Z+i ohledně problematiky národních příloh Eurokódů, příště
– ČKAIT nemá koncept normalizace; požádat představenstvo o schválení; příště
VM – ČSN zakládání – dopis autorovi k úpravě podle připomínek, a pokud autor odmítne – zpracování převezme ČKAIT, garantem bude aktiv geotechniky
 • Ing. Špačková požádala o jmenování do TNK 27 Požární bezpečnost staveb – byla jmenována
 • koncept Normalizace ČKAIT – členové TK příště
 • Možnost dohody o spolupráci mezi MPO, ČAS sekce BIM a Odbornou radou pro BIM – JK – aktuálně je memorandum; inspirace pro dohodu mezi ČKAIT a ČAS – pokračování příště
 • Návrh 73 1901-4 průsvitné a průhledné střechy – doporučit ved. prac. skupiny doc. Š. Šilarovou, CSc., žádost na Agenturu ČAS
 • LB na konferenci okna dne 16.10. přednesl připomínky k normě na okna ČSN 746078 (okna a vnější dveře) z hlediska požadavků na okna pro navrhování a zabudování do staveb; bude publikováno v Z+i
 • JK – zveřejnění v časopise Z+i – vztah návrhových požadavků na okna a další výrobky
 • 730542-2 – 2. návrh Ing. Šála předprojednat s LOP, aby byla řádně dokončena
 • Eurokódy budou dle informací zasahovat do materiálů
 • LB – návrh normy na průsvitné a průhledné střechy
 • LB – příprava ČSN 73 1901,02 – Navrhování střech – k připomínkování
 • JK – v říjnu 2018 vydány nové normy – např. ČSN EN 13306 – Údržba – Terminologie údržby, ČSN EN 1090-2 (73 2601) – Provádění ocelových konstrukcí a hliníkových konstrukcí
 1. Stavební výrobky
 • ZSV žádná informace, zatím neprošel EK
 
 1. Technické standardy ČKAIT
  1. TS01 návrh výšky místností
 • vydán, pro systém Android nefunguje
 • články VM a JK do Z+i – oba pošlou pí. Báčové
 
 1. TS02 geometrické odchylky schodišť a šikmých ramp
 • VM poslal připomínky v červenci a LB v září
 • Ing. Veselá a Ing. Klečka zapracují připomínky VM a LB
 • návrh – přidat bod – bezpečnost z pohledu požáru – únikové schodiště
 • schválen obsah – možno zpracovat
 • Termín – do února 2019, vydání podzim 2019
 • Ing. Veselá – harmonogram – za cca 3 měsíce 1. návrh (konec února 2019), odsouhlasení znění – 06/2019, vydání – 09/2019
 • Ing. Veselá – 6 částí už rozpracováno – Kontrola vzhledu podlahy, Kontrola vzhledu omítky, Kontrola vzhledu – obklady, dlažby, Kontrola vzhledu – pohledový beton, Kontrola vzhledu – SDK, Kontrola vzhledu prosklených výplní otvorů
  1. Vzhled povrchů viditelných
 • navrhování a hodnocení vzhledu povrchů – příprava osnovy
 • rešerše z norem jako zadání do diplomky nebo bakalářské práce?
 
 1. TS odvodnění mostů
 • Návrh a provádění – VM, zatím pozastaveno
 
 1. Stínící technika, TS na zakázku (náklady uhradí objednatel)
 • Ing. Lubinová přijala požadavky z hlediska navrhování, proběhly dvě schůzky, jednání pokračuje
 • paralelně příprava vzorového řešení detailů v návaznosti na všechny požadavky JK
  1. TS větrání budov – aktiv EPBDII
 • Stanovení výměny vzduchu v budovách pro vzdělávání a návrh vzduchotechnických systémů s příklady
 • Koordinuje p. Martin Jindrák
  1. Sklo ve stavbách
 • problém užití skla ve stavbách – směrnice OIB-Richtlinie 4 (OIB-330.4-020/15); vydání březen 2015; zajistit překlad z němčiny do češtiny
 • pozvat na 7.12. – Ing. Milan Zápotocký (Česká komora lehkých obvodových plášťů)
 
 1. Řešení problémů „odchylky rozměrů staveb a konstrukcí pro PS“
 • připravit požadavky na návrh rozborového úkolu
 • v budoucnu jako norma
 
 1. Příprava nového SZ
 • LB – Hospodářská komora – návrh z 12.10.2018 rozeslat (kromě MB)
 • Koncepce bytové politiky
 
 1. BIM
 • řeší aktiv BIM na ČKAIT – národní systém kvalifikací, VŠ grant – vzdělávací programy na BIM
 • 20.11.2018 – prezentace BIM na ČAS
 • 2.11. – prof. Smejkal
 • JK – metodiky – CzBIM – změna datových standardů a BEP
 
Různé
 • šuplík do DMS pro TK na sdílení dokumentů – požádat Ing. Hnízdila, Ph.D.
 • Web ČKAIT – bude schůzka 6.11. – jedna nabídka
 • Jaké platformy a verze programů bude ČKAIT podporovat?
 • JK – materiál Použití bezpečného prosklení ve stavbách (Česká komora lehkých obvodových plášťů); možné využití jako inspirace pro standard ČKAIT
 • 16.10.2018 – ČAS – Cena Vladimíra Lista – nominace za ČKAIT Ing. Keim, CSc.
 • LB – cirkulární ekonomika, katalog odpadů – www.recyklujmestavby.cz, vývojová verze – webový katalog výrobků a materiálů s obsahem druhotných surovin
 
Organizační
 • členové TK poslat vyplněné DPP a faktury za práci v TK
Úkoly z TK
 
– připravit k projednání možnosti spolupráce s ČAS k vydávání konsolidovaných verzí vybraných norem
Ing. Bukovský, Ing. Keim
T: stálý
– požadavky ČKAIT v rámci přípravy BIM
Báčová
T: stálý
– odchylky rozměrů staveb a konstrukcí pro PS – připravit požadavky na návrh rozborového úkolu
všichni členové TK
T: stálý
– článek do Z+i ohledně problematiky národních příloh Eurokódů
Ing. Mach
T: 7.12.2018
– koncept normalizace od ČKAIT
všichni členové TK
T: 7.12.2018
– TS01 – články do Z+i poslat pí. Báčové
Ing. Mach, Ing.Klečka
T: 7.12.2018
– TS02 – zapracovat připomínky VM a LB
Ing. Veselá, Ing. Klečka
T: 7.12.2018
– článek do Z+i – připomínky k normě na okna ČSN 746078
Ing. Bukovský
T: 7.12.2018
– směrnice OIB-Richtlinie 4 (OIB-330.4-020/15) – zajistit překlad z němčiny do češtiny
Ing. Wiatrová
T: 7.12.2018
– pozvat na 7.12. – Ing. Milan Zápotocký (ČKLOP)
Ing. Bukovský
T: 7.12.2018
– příprava nového SZ – HK – návrh z 12.10.2018 rozeslat (kromě MB)
Ing. Bukovský
T: 7.12.2018
– šuplík do DMS pro TK na sdílení dokumentů
Ing. Bukovský
T: 7.12.2018
– poslat vyplněné DPP a faktury za práci v TK
členové TK
T: 7.12.2018
 
Zapsala: Ing. L. Wiatrová
Schválil: Ing. L. Bukovský
 
Příští setkání 7.12. v 9.00 malá zasedačka