Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Ze 166 zasedání Autorizační rady

Ze 166 zasedání Autorizační rady


Dotaz:

ČKAIT obdržela dotaz: „zda VŠ studium oboru „inženýrství životního prostředí“ magisterský program „stavební inženýrství“ na FSv ČVUT je vzděláním pro autorizaci v oboru stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství?“

Odpověď:

Na základě prověření obsahu studia a konsultací s proděkanem FSv ČVUT pro obor inženýrství životního prostředí potvrzuje AR společný závěr, že za vzdělání v příslušném oboru je možno považovat studium oboru na FSv ČVUT nebo VUT Brno, pokud je absolvent úspěšně ukončil diplomovou prací na fakultní katedře s vodohospodářským zaměřením, a za vzdělání v příbuzném oboru, pokud to bylo na Vysoké škole zemědělské nebo na katedře (ČVUT a VUT Brno) jiného zaměření, za podmínky úspěšného absolvování příslušně zaměřené rozdílové zkoušky.