Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

ZPRAVODAJ 2/19

ZPRAVODAJ 2/19

ZPRAVODAJ
pro členy ČKAIT oblast Hradec Králové, oblastní pobočky ČSSI Hradec Králové a SPS Hradeckého a Pardubického kraje

OBSAH

JEDNOTNÝ PROGRAM ČINNOSTI
USNESENÍ VÝROČNÍ ČLENSKÉ SCHŮZE OBLASTNÍ POBOČKY ČSSI
VYHLÁŠENÍ SOUTĚŽE STAVBA ROKU KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE 2019
PROJEKT „PAMĚŤ STAVITELSTVÍ“
NOVÁ LITERATURA
PLATBA ČLENSKÝCH POPLATKŮ ČKAIT A OP ČSSI
POZVÁNKY NA PŘEDNÁŠKY

ROČNÍK 29

BŘEZEN 2019

11. 03. 2019