Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Databáze akcí CŽV

Název akce Termín od - do Obec Místo konání Pořadatel Počet bodů
Nový stavební zákon a související právní předpisy 30.07.2024 Praha 2 Dům ČKAIT + online ČKAIT Středisko vzdělávání a informací (2080288) 1
Nový stavební zákon a související právní předpisy 13.08.2024 Praha 2 Dům ČKAIT + online ČKAIT Středisko vzdělávání a informací (2080288) 1
Nový stavební zákon 04.09.2024 Praha 2 Online ČKAIT Středisko vzdělávání a informací (2080288) 1
Ochrana technických řešení 02.10.2024 Praha 2 Dům ČKAIT + online ČKAIT Středisko vzdělávání a informací (2080288) 1
Vady stavebního díla a nároky z nich vyplývající 03.10.2024 Praha 2 Dům ČKAIT + online ČKAIT Středisko vzdělávání a informací (2080288) 1
28. mezinárodní konference ČKAIT Městské inženýrství Karlovarsko 2024: Téma Město a energie 04.10.2024 Karlovy Vary Hotel Thermal, Kongresový sál ČKAIT Středisko vzdělávání a informací (2080288) 1
Občanský zákoník ve vazbě na výstavbu 14.10.2024 Praha 2 Online ČKAIT Středisko vzdělávání a informací (2080288) 1
Povolování záměrů podle nového stavebního zákona 31.10.2024 Praha 2 Online ČKAIT Středisko vzdělávání a informací (2080288) 1
Nový stavební zákon 11.11.2024 Praha 2 Online ČKAIT Středisko vzdělávání a informací (2080288) 1
Akt o gigabitové infrastruktuře 12.11.2024 Praha 2 Dům ČKAIT + online ČKAIT Středisko vzdělávání a informací (2080288) 1