Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Databáze akcí CŽV

Název akce Termín od - do Obec Místo konání Pořadatel Počet bodů
Občanský zákoník s vazbou na výstavbu 14.09.2020 Praha 2 Dům ČKAIT ČKAIT Středisko vzdělávání a informací 1
Biologické napadení fasád - odběry vzorků, testování nátěrových hmot 15.09.2020 Praha 2 Dům ČKAIT ČKAIT Středisko vzdělávání a informací 1
Nová ČSN 731004 Navrhování základových konstrukcí 17.09.2020 Praha 2 Dům ČKAIT ČKAIT Středisko vzdělávání a informací 1
Vedení stavebního deníku 23.09.2020 Praha 2 Dům ČKAIT ČKAIT Středisko vzdělávání a informací 1
Stavby založené na zemních vrutech 29.09.2020 Praha 2 Dům ČKAIT ČKAIT Středisko vzdělávání a informací 1
Judikatura ke stavebnímu zákonu 30.09.2020 Praha 2 Dům ČKAIT ČKAIT Středisko vzdělávání a informací 1
Bazény v interiéru a odvětrávání prostor se zvýšenou vlhkostí 01.10.2020 Praha 2 Dům ČKAIT ČKAIT Středisko vzdělávání a informací 1
Provětrávané vzduchové mezery obvodových plášťů a střech 08.10.2020 Praha 2 Dům ČKAIT ČKAIT Středisko vzdělávání a informací 1
Správní řád v aplikační praxi stavebních úřadů 12.10.2020 Praha 2 Dům ČKAIT ČKAIT Středisko vzdělávání a informací 1
Autorské právo a projektování staveb 13.10.2020 Praha 2 Dům ČKAIT ČKAIT Středisko vzdělávání a informací 1