Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Databáze akcí CŽV

Název akce Termín od - do Obec Místo konání Pořadatel Počet bodů
Občanský zákoník s vazbou na výstavbu 07.09.2022 Praha 2 elektronicky ČKAIT Středisko vzdělávání a informací 1
Stavby a veřejná infrastruktura pohledem ombudsmana 04.10.2022 Praha 2 elektronicky ČKAIT Středisko vzdělávání a informací 1
Poruchy nosných konstrukcí staveb při tornádu na Jižní Moravě 06.10.2022 Praha 2 Dům ČKAIT + elektronicky ČKAIT Středisko vzdělávání a informací 1
Odpovědnost autorizovaných osob 17.10.2022 Praha 1 elektronicky ČKAIT Středisko vzdělávání a informací 1
Energetická koncepce státu a úloha autorizované osoby 18.10.2022 Brno hotel AVANTI ČKAIT Středisko vzdělávání a informací 1
Odstraňování staveb a dodatečné povolení 14.11.2022 Praha 2 elektronicky ČKAIT Středisko vzdělávání a informací 1
Železniční tunel Zvěrotice 30.11.2022 Praha 2 Dům ČKAIT + elektronicky ČKAIT Středisko vzdělávání a informací 1