Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Databáze akcí CŽV

Název akce Termín od - do Obec Místo konání Pořadatel Počet bodů
Inženýrský den 2021 - Digitalizace ve stavebnictví 22.09.2021 Brno Fakulta stavební VUT v Brně ČKAIT Středisko vzdělávání a informací 1
Zápis práv k nemovitostem do katastru nemovitostí v roce 2021 04.10.2021 Praha 2 Dům ČKAIT + elektronicky ČKAIT Středisko vzdělávání a informací 1
Určování zatížitelnosti a přechodnosti železničních mostních objektů 06.10.2021 - 04.11.2021 Praha 2 přednášková místnost ČKAIT ČKAIT Středisko vzdělávání a informací 1
Nedostatečnost geotechnických průzkumů - jak z toho? 21.10.2021 Praha 2 Dům ČKAIT + elektronicky ČKAIT Středisko vzdělávání a informací 1
BIM a energetické úspory 09.11.2021 Praha 2 elektronicky ČKAIT Středisko vzdělávání a informací 1
Stavební akustika 11.11.2021 Praha 2 Dům ČKAIT ČKAIT Středisko vzdělávání a informací 1
Nový stavební zákon 29.11.2021 Praha 2 Dům ČKAIT + elektronicky ČKAIT Středisko vzdělávání a informací 1