Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Databáze Expert – rozšíření databáze autorizovaných osob

A. Identifikační část
0008209
Břicháčová
Jana
Ing.
ID00
Adresa kontaktní
Mládežnická 841
Kladno
27204
a
Adresa pracoviště
Ing. Jana Břicháčová
Váňova 3180
Kladno
27201
728707720
info@dprojekty.cz
60594144
dprojekty.cz
Projektant; Technický dozor
Osoba vykonávající činnost podle živnostenského zákona
B. Věcná specifikace činnosti (oboru a oblasti působení)
Vypracování všech stupňů projektové dokumentace od studie a ž po prováděcí dokumentaci - Autorský a stavební dozor - Inženýrská činnost - Vypracování zadávací dokumentace - Pomoc při zpracování podkladů pro získání dotace - Studie proveditelnosti - Poradenská činnost
autorizovaný inženýr v oboru dopravní stavby
ČKAIT
Některé referenční stavby • ČS PHM Kladno-Dříň (2005) • Výstavba chodníku, železničního přejezdu a úprava příčného a podélného profilu komunikace V Roudnici nad Labem • Rekonstrukce mostu a vozovek na sil III/1072 Louňovice, most event.č. 10172 • Park D8-hala 6, Praha Klecany • II/336 Zruč nad Sázavou, opěrná zeď. Výstavba nové zdi a rekonstrukce přilehlých komunikací. • Oprava místní komunikace Ferdinandka v obci Cvrčovice – II. Etapa • Rekonstrukce chodníků v Kamenných Žehrovicích • Výstavba chodníků pro pěší ul. Velvarská, Revoluční, Hrdinů“-Horoměřice • Studie koncepce organizace dopravy v Brandýsku • Rekonstrukce komunikací ul. Růžová, Krátká, Nová, Družstevní • Bezbariérová úprava chodbíku v obci Brandýsek - Olšany