Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Kalendář akcí

Filtr
SVI ČKAIT
Termín: -

Nový stavební zákon a české technické normy - 3 - webinář

Hradec Králové
Termín: -

Hydroizolace staveb - seminář

SVI ČKAIT
Termín: -

Nový stavební zákon - webinář

Pardubice
Termín: -

Dopravní konference

Ústí nad Labem
Termín: -

Správní řád ve vazbě na stavební zákon - webinář

Brno
Termín: -

Zemní práce se zaměřením na podloží vozovek - webinář

Plzeň
Termín: -

Konference ČKAIT STATIKA STAVEB Plzeň 2024

Karlovy Vary
Termín: -

Nový stavební zákon v platném znění a nové prováděcí vyhlášky - seminář

Praha
Termín: -

Vztah občanského zákoníku a stavebního zákona - webinář

Plzeň
Termín: -

Využití stavebních a demoličních odpadů ve stavebnictví - webinář