Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Kalendář akcí

Filtr
Ústí nad Labem
Termín: -

Kontrola vykonávaná správními orgány - webinář

České Budějovice
Termín: -

Problematika statických trhlin ve zdivu - webinář

Plzeň
Termín: -

Motivace, inspirace a důvěra - webinář

Praha
Termín: -

Ochrana před bleskem pro fotovoltaické systémy - webinář

Praha
Termín: -

Ochrana před bleskem pro fotovoltaické systémy - seminář

SVI ČKAIT
Termín: -

Povolování záměrů podle nového stavebního zákona - webinář

Ústí nad Labem
Termín: -

Přestupky na úseku stavebního řádu podle nového stavebního zákona - webinář

Pardubice
Termín: -

Současné trendy v navrhování a realizaci RD - webinář

SVI ČKAIT
Termín: -

Nový stavební zákon - webinář