Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Navrhování nosných konstrukcí staveb - seminář

Navrhování nosných konstrukcí staveb - seminář

Anotace: Mechanická odolnost a stabilita je prvním z požadavků na stavby u nového stavebního zákona. Podmínky pro navrhování nosných konstrukcí upravuje tento zákon a doplňují připravované vyhlášky ve svých paragrafech. Seminář seznamuje s rozdíly oproti původnímu zákonu 183/2006 Sb a ukazuje na vhodné řešení obsahu a formy pro jednotlivé stupně projektové dokumentace.

Program akce:

  1. Požadavky nového stavebního zákona na nosné konstrukce
  2. Příprava navazujících vyhlášek pro obecně technické požadavky a pro projektování
  3. Doporučení pro jednotlivé stupně projektové dokumentace

Přednášející: Ing. Luděk Vejvara, Ph.D., předseda oblasti Plzeň

Doba konání: 12.00 - 16.00 hodin

Místo konání: SPŠ stavební v Plzni, Chodské nám. 1585/2

Organizační garant: Hana Hričinová, tajemnice Plzeň, 734 860 963

Termín
Celková kapacita
70
Seznam přihlášených osob - počet volných míst 68
ID Členské číslo Autorizovaná osoba
1 0201838 Ing. Oldřich Dienstbier
2 0202147 Tomáš Blabol DiS.