Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Navrhování zděných nízkopodlažních a vícepodlažních staveb - seminář

Navrhování zděných nízkopodlažních a vícepodlažních staveb - seminář

Anotace: Zděné konstrukce stále představují stále velmi užívanou stavební technologii. Pro navrhování staveb je podstatné znát nejen současné materiály, zdící prvky a normové postupy, ale i fungování zděných konstrukcí ve spojení s dalšími částmi stavby, jako jsou základy, stropní a střešní konstrukce. Seminář je zaměřen na navrhování, modelování, výpočty a detaily zděných staveb od těch jednoduchých a jednopodlažních po stavby vícepodlažní z různých druhů cihel.

Program akce:

  1. Stručný přehled současných materiálů pro zdivo
  2. Přehled o návrhu nosných stěn včetně eurokódu 6
  3. Přehled o provádění zděných konstrukcí
  4. Navrhování a konstrukce jednopodlažních a halových zděných objektů
  5. Navrhování, konstrukce a detaily nízkopodlažních zděných objektů
  6. Navrhování a výpočty vícepodlažních zděných objektů

Přednášející: Ing. Luděk Vejvara, Ph.D., předseda oblasti ČKAIT Plzeň

Doba konání: 12.00 - 16.00 hodin

Místo konání: SPŠ stavební v Plzni, Chodské nám. 1585/2

Organizační garant: Hana Hričinová, tajemnice Plzeň, 734 860 963

Termín
Celková kapacita
70
Seznam přihlášených osob - počet volných míst 67
ID Členské číslo Autorizovaná osoba
1 0202300 Ing. Jiří Vavřička
2 0201838 Ing. Oldřich Dienstbier
3 0202191 Ing. Tomáš Aschenbrenner