Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Poradenství pro bezbariérové užívání staveb

Poradenství pro bezbariérové užívání staveb

ČKAIT poskytuje bezplatně pro své členy poradenství v celé šíři problematiky bezbariérového užívání pozemních a dopravních staveb v Praze a Ostravě. Poradenství poskytuje Ing. Renata Zdařilová, Ph.D. v Ostravě a Petr Lněnička v Praze.
 
Předmětem dotazů jsou především bezbariérové úpravy pro zrakově postižené na železnici, veřejných prostranstvích a pozemních komunikacích týkající se správného navrhování detailů a použití materiálů pro hmatové úpravy (certifikace, použití metodických podkladů zpracovaných Technickým a zkušebním ústavem stavebním atd.). U staveb na železnici se časté dotazy také týkají řešení orientačních systémů pro veřejnost a jejich využívání zrakově postiženými a nových provozních  a technických řešení neuvedených v právních a věcných podkladech (nástupiště integrovaného dopravy – jedna hrana železnice, druhá nekolejová doprava  - bus).
 
Problémem dotazů týkajících se pozemních komunikací navazujících na objekty občanské vybavenosti je mnohdy  neúplnost podkladů a neschopnost tyto podklady tazatelem doplnit, v takových případech není pomoc ze strany poradenství možná. Dotazy na  pozemní objekty a jejich bezbariérové úpravy pro  pohybově postiženým jsou výjimečné.
 
Službu organizačně zajišťuje Středisko vzdělávání a informací ČKAIT a pro členy ČKAIT je bezplatná.
 
PRAHA
 
Prezenčně každou lichou středu v měsíci, 15 – 17 hod., e-mailem průběžně
 
OBJEDNÁNÍ:
Mgr. Stropková, estropkova@ckait.cz, Tel.: +420 227 090 211
MÍSTO KONÁNÍ:
Středisko vzdělávání a informací ČKAIT, Sokolská 15, Praha 2
 
V Praze se poradenství uskutečňuje prezenčně nebo v rámci e-mailové korespondence.
 
Prezenční návštěvu je potřeba objednat u Mgr. Stropkové nejpozději v pátek do 12 hod. týdne předcházejícího.
 
Online konzultace jsou možné průběžně, opět prostřednictvím Mgr. Stropkové (estropkova@ckait.cz). Požadavky na zasílané materiály: text .doc, výkresy .pdf, fotografie .jpg. Zasílat pouze e-mailem (ne přes úložiště).
 
OSTRAVA
 
Prezenčně každou poslední středu v měsíci, 14 – 16 hod.
 
OBJEDNÁNÍ:
ostrava@ckait.cz, tel.: +420 555 508 432
MÍSTO KONÁNÍ:
Oblastní kancelář ČKAIT Ostrava, ul. 28. října 150, Ostrava