Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Povolování záměrů podle stavebního zákona - seminář

Povolování záměrů podle stavebního zákona - seminář

Přednášející: JUDr. Aleš Mácha, Ph.D.

Anotace: Přednáška je zaměřena na postupy podle stavebního zákona a souvisejících předpisů při povolování stavebních záměrů. Za pomoci konkrétních příkladů stavebních záměrů budou posluchači provedeni procesem povolení stavebního záměru od chvíle, kdy stavebník pojme úmysl záměr realizovat po jeho kolaudaci. Důraz bude kladen také na podkladové správní akty podle zvláštních právních předpisů, např. z oblasti životního prostředí, zejména závazná stanoviska, a to i s ohledem na změny ve vydávání závazných stanovisek účinné od 1. 1. 2021. Přednáška se zaměří i na změny, které přináší nový stavební zákon.

Program: 

  1. Úvod do problematiky povolování záměru
  2. Dotčené právní předpisy
  3. Posloupnost rozhodovacích procesů vedoucích k povolení záměru
  4. Posouzení souladu s územně plánovací dokumentací
  5. Závazná stanoviska dotčených orgánů
  6. Územní řízení
  7. Stavební řízení
  8. Kolaudace staveb
  9. Zvláštní povolovací režim některých staveb
  10. Účast veřejnosti v řízeních podle stavebního zákona

Místo konání: Budova ČKAIT, Praha 2, Sokolská 15, posluchárna 1. patro

Datum konání: 15.9.2022

Čas konání: 14.00 - 18.00 hod.

Odborný garant: Ing. Ladislav Bukovský

Kontaktní osoba: K. Pazderková tajemnice oblasti, tel.: 227 090 128, e-mail: praha@ckait.cz

Akce je akreditována v rámci projektu celoživotního vzdělávání ČKAIT. Účast je ohodnocena 1 kreditním bodem.

Termín
Celková kapacita
68
Seznam přihlášených osob - počet volných míst 66
ID Členské číslo Autorizovaná osoba
1 0010938 Ing. Květa Bauerová
2 0015009 Ing. Marek Jelínek