Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Seminář k dokumentaci staveb

Seminář k dokumentaci staveb

Přednášející: Ing. Žanet Hadžić

Anotace: Vyhláška č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, ve znění vyhlášky č. 405/2017 Sb. a vyhlášky č. 62/2013 Sb. v souvislostech zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění jeho poslední novely zákonem č. 403/2020 Sb.

Srovnání příslušných částí vyhlášky o dokumentaci staveb s vyhláškou č. 583/2020 Sb., kterou se stanoví podrobnosti obsahu dokumentace pro vydání společného povolení u staveb dopravní infrastruktury, a která provádí zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací (liniový zákon) ve znění jeho poslední novely zákonem č. 403/2020 Sb.

Informace o připravované vyhlášce o dokumentaci staveb, která bude provádět zákon č. 283/2021 Sb., stavební zákon

Program: 

  • Dokumentace staveb podle vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, ve znění vyhlášky č. 405/2017 Sb. a vyhlášky č. 62/2013 Sb.
  • Dokumentace staveb podle vyhlášky č. 583/2020 Sb., kterou se stanoví podrobnosti obsahu dokumentace pro vydání společného povolení u staveb dopravní infrastruktury.
  • Dokumentace staveb podle připravované vyhlášky o dokumentaci staveb, která bude provádět zákon č. 283/2021 Sb.

Místo konání: Přednášková místnost 1.p.budova ČKAIT, Sokolská 15, Praha 2

Datum konání: 13.9.2022

Čas konání: 14.30 - 18.30 hod.

Odborný garant: Ing. Ladislav Bukovský

Kontaktní osoba: K. Pazderková tajemnice oblasti, tel.: 227 090 128, e-mail: praha@ckait.cz

Akce je akreditována v rámci projektu celoživotního vzdělávání ČKAIT. Účast je ohodnocena 1 kreditním bodem.

Pro členy ČKAIT zdarma. Pro nečleny ČKAIT vstup zpoplatněn 800kč. Uhraďte na účet komory 109270792/0300 v.s. datum akce 13092022 , do poznámky: pořadatel akce: OK Praha, jméno účastníka, seminář. Potvrzení o platbě zašlete na praha@ckait.cz, přijde Vám potvrzení o registraci.

Výbor oblasti Praha ČKAIT, v souvislosti s nekolegiálním přístupem některých autorizovaných osob k registraci účasti na semináře, byl nucen přistoupit k následujícímu kroku. Autorizované osobě, která v průběhu kalendářního roku CŽV (leden - prosinec) dosáhne tři neomluvené absence, nebude od data třetí absence umožněna on-line registrace na dalších 12 měsíců.

Termín
Celková kapacita
68
Seznam přihlášených osob - počet volných míst 67
ID Členské číslo Autorizovaná osoba
1 0102707 Ing. Josef Kuba