Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

SEMINÁŘ SVI: Technický dozor stavebníka - jeho postavení a úloha

SEMINÁŘ SVI: Technický dozor stavebníka - jeho postavení a úloha

Upozornění: Tento seminář bude, z důvodu mimořádných opatření proti výskytu koronaviru, přenášen pouze on-line v podobě webináře. Registrace na webinář níže.

Cílem webináře je přispět k informovanosti účastníků o dozorové činnosti ve stavebnictví se specifickým zaměřením na postavení a úlohu technického dozoru stavebníka.

ANOTACE: Webinář navazuje na metodickou pomůcku systému PROFESIS MP 9.2 Technický dozor stavebníka, s předpokládaným vydáním 12/2019. V průběhu webináře bude blíže pojednán přístup autora tohoto dokumentu k jeho obsahu a využití, který je založen na významu pozice TDS nejen v dozorové činnosti nad prováděním stavby.


Hlavní odborné téma – program akce:
  • specifika stavebnictví, důvody prováděného dozoru ve stavebnictví
  • právní požadavky související s výstavbou a prováděným dozorem
  • odpovědnost a povinnosti stavebníka, výchozí podmínky pro postavení TDS
  • smluvní zabezpečení TDS – úloha stavebníka
  • charakteristika prováděných dozorů ve stavebnictví
  • státní a správní dozor, úloha stavebních úřadů a dotčených orgánů
  • snterní dozor na staveništi, vztah TDS k autorskému dozoru a ke koordinátorovi BOZP
  • dílčí postupy TDS v plnění povinností stavebníka a v dozorové činnosti na staveništi
  • specifika dozoru v dopravním stavitelství


PŘEDNÁŠEJÍCÍ:
Ing. Ludmila Zahradnická, CSc.

ORGANIZACE:
Středisko vzdělávání a informací ČKAIT - Lucie Zábelková, LZABELKOVA@ckait.cz, tel.: 227 090 212

TERMÍN KONÁNÍ:
19.3. 2020, od 14 hod. (délka trvání cca 4 hod.)

WEBINÁŘ:
Seminář je přenášen pouze jako on-line webinář.


Webinář je akreditován v projetku Celoživotního vzdělávání ČKAIT a je hodnocen 1 bodem. Více informací o semináři naleznete v databázi CŽV.

Poznámka: Svoji neúčast na webináři omlouvejte nejpozději den před termínem konání webináře. Autorizované osobě, která v průběhu kalendářního roku CŽV (leden-prosinec) dosáhne tří neomluvených absencí, nebude od data třetí absence umožněna on-line registrace na akce ČKAIT po dobu následujících 12 měsíců.

PŘIHLÁŠENÍ NA WEBINÁŘ


Termín