Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Složení rady

Složení rady

Ing. Jindřich Pater - předseda
doc. Ing. Antonín Pokorný, CSc. - místopředseda
Ing. Radek Hnízdil, Ph.D.
Ing. Dominika Mandíková
Ing. Lenka Charousková
Ota Koutník
Marie Báčová
Ing. Václav Mach
Ing. Pavel Křeček, FENg.
Mgr. Jana Machačková(MMR ČR)
Ing. Petr Serafín(MPO ČR)
Ing. Petr Vůjtěch(MD ČR)
Ing. Pavel Štěpán(předseda aktivu PS)
Ing. Martin Mandík(předseda aktivu DS)
Ing. Adam Vokurka, Ph.D.(předseda aktivu VHS a LS)
Ing. Michal Drahorád, Ph.D.(předseda aktivu S, MIK, a ZD)
doc. Ing. František Kuda, CSc.(předseda aktivu MI)
prof. Ing. Karel Kabele, CSc.(předseda aktivu EA)
Ing. Petr Dospiva(předseda aktivu TZS)
Ing. Ladislav Čmelík(předseda aktivu TPS)
Ing. Vladimíra Špačková(předsedkyně aktivu PBS)
Ing. Jindřich Řičica(předseda aktivu G)
prof. Ing. Alois Materna, CSc., MBA(předseda komise CŽV a BIM)
Ing. Ladislav Bukovský(předseda komise TK)
Ing. Pavel Kaderka(předseda komise AInsp)
Ing. Pavel Pejchal, CSc.(předseda komise MaSP)
Ing. Libor Kubát(předseda komise ZZVZ)