Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Jednání vedoucích profesních aktivů a pracovních skupin ČKAIT dne 30. 6. 2020

Jednání vedoucích profesních aktivů a pracovních skupin ČKAIT dne 30. 6. 2020

Místo: KK ČKAIT Praha
Přítomní (bez titulů): Pater – př RPRP, Hejduková - vedoucí SVI ČKAIT, Charousková, Hnízdil - členové RPRP, Koutník – pracovník SVI ČKAIT v oblasti IT, Mandík, Čmelík, Špačková, Masopust, Vaverka, Kuda, Dospiva, Bukovský, Křeček (částečně)
Omluvení (bez titulů): Drahorád, Kabele, Pejchal, Pokorný, Štěpán, Vokurka, Řičica
Program:
 1. Informace o činnosti ČKAIT v I. pol. 2020 – Ing. Pater.
 2. Informace o činnosti PA a PS v I. pol. 2020 – vedoucí PA a PS.
 3. Čerpání rozpočtu PA a PS v I. pol. 2020 – Ing. Pater.
 4. Stav aktualizace stávajících pomůcek PROFESIS a zařazování nových pomůcek PROFESIS – Charousková.
 5. Návrh úprav PROFESIS – Ing. Pater, Ing. Hejduková.
 6. Diskuze k potřebě nových pomůcek a k návrhům jejich autorů – vedoucí PA a PS.
Závěr:
 1. Jednání doplnilo zúžené RPRP v 02 a 05/2020 – viz 2 přílohy.
 2. Účastníci byli vyzvání:
  • k návrhům nových pomůcek PROFESIS a zajišťování případných autorů
  • k zajišťování aktualizací pomůcek (kontinuálně, min. 1 x ročně)
  • k případným návrhům úpravy skladby PA (případné rozdělení troj a dvoj aktivů)
  • k návrhům na úpravy složení RPRP (ukončení činnosti některých členů)
  • k předávání a kontrole údajů z PA a PS na web ČKAIT (využití kapacity SVI ČKAIT)
  • k dodržování rozpočtových pravidel ČKAIT (prověření čerpání za 01 až 05/2020)
 3. Stav aktualizací, nových a připravovaných pomůcek ROFESIS k 29. 6. 2020 – viz příloha.
 4. Autory pomůcek nutno upozorňovat na nový SZ, podle kterého (v případě jeho vydání a podle stanovené účinnosti) bude nutno prakticky všechny pomůcky přepracovat.
 5. Nová verze PROFESIS bude využívat od 01/2021 právní předpisy z www.zakonyprolidi.cz/výhledově MV ČR – viz příloha.
 6. Jednání podzimní RPRP proběhne v OK ČKAIT Ostrava ve dnech 4. až 5. 11. 2020 (program bude upřesněn v pozvánce) – viz příloha.
Přílohy: 5 x viz text
Zapsal: Ing. Jindřich Pater Ostrava, 07/2020