Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Technologie provádění a kontrola výkopů a zásypů rýh pro inženýrské sítě ve vozovkách podzemních komunikací

Technologie provádění a kontrola výkopů a zásypů rýh pro inženýrské sítě ve vozovkách podzemních komunikací

Dne 7. 9. 2020 se uskuteční seminář na téma "Technologie provádění a kontrola výkopů a zásypů rýh pro inženýrské sítě ve vozovkách podzemních komunikací" ve školící místnosti Ostravia, a.s. ve 13:30 hod., ulice 28.října 150, Ostrava (v budově oblastní kanceláře ČKAIT). Odborný garant Ing. Jan Zajíček, AI v oboru dopravní stavby, člen technické a normalizační komise pro navrhování vozovek, zpracovatel některých norem.

Program semináře:
Seminář je zaměřen na otázku, čím se zásypy rýh liší od běžně prováděných zemních prací při stavbě vozovek a čím a jak se mají rýhy zasypávat. Celá problematika je brána komplexně do základních vlastností materiálů, technologie provádění až po upozornění na některé problémy.

Seminář je zařazen do CŽVAO a je hodnocen 1 bodem.
V rámci semináře bude podáno drobné občerstvení.

Výbor oblasti Ostrava ČKAIT, v souvislosti s nekolegiálním přístupem některých autorizovaných osob k registraci účasti na semináře, byl nucen přistoupit k následujícímu kroku. Autorizované osobě, která v průběhu kalendářního roku CŽV (leden-prosinec) dosáhne tři neomluvené absence, nebude od data třetí absence umožněna on-line registrace na dalších 12 měsíců.

Termín
Celková kapacita
50
Seznam přihlášených osob - počet volných míst 37
ID Členské číslo Autorizovaná osoba
1 1101389 Ing. Jozef Labant
2 1103945 Ing. Petr Chytil
3 1103766 Ing. Pavel Krupa
4 1103927 Ing. David Klimša
5 1103040 Ing. Pavel Brumek
6 1103822 Ing. František Čech
7 1103990 Ing. Daniela Rokosová
8 1103039 Ing. Petr Čuba
9 1104116 Ing. Kateřina Kubešová
10 1103684 Ing. Jan Baďura
11 1100207 Ing. Jan Blažík
12 1103991 Ing. Ondřej Stuchlík
13 1103606 Ing. Stanislav Vokoun