Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Zadržíme vodu u nás? Co doporučují odborníci ČKAIT

Se stavební činností se potkáváme každý den. Jednu její stránku představují viditelné výsledky, které obdivujeme, nebo také zatracujeme, ale je zde také ohromná část inženýrské práce, která je pro většinu veřejnosti ukrytá, přestože si bez ní náš život neumíme představit. Myslíme tím skrytou infrastrukturu obcí, do které patří odkanalizování, vodovodní řady, přípojky plynu, elektřiny atd. Mohli bychom pokračovat ještě dlouho.

Zápis výboru 2020.06.01

 1. Kontrola úkolů z minulých jednání:
  Plánované jednání výboru dne 6.4.2020 a 4.5.2020 byly s ohledem na vyhlášený nouzový stav ve dnech 12.3.2020-20.5.2020 způsobený koronavirem Kovid-19 zrušeny, rovněž tak byly zrušeny semináře v rámci CŽV, které byly nahrazeny, viz níže:
  Zrušené akce s participací oblasti:
  • 7. a 8.4.2020 - Konference Dřevostavby
  • 13. - 17.5.2020 - Stavební veletrh v rámci HOBBY
  • 26. - 28.9.2020 - Exkurze Vídeň –z důvodu nastalé situace a malého zájmu.

 2. Plán práce

Územní řízení a povolování staveb - aktuální otázky - seminář

Celková kapacita
70

Přednášející: Ing. Lenka Holendová, Ing. Jaroslav Smíšek

Anotace: Stavební zákon ve světle judikatury a legislativních změn

Program: Otázky spojené s umisťováním a povolováním staveb pohledem soudů
Digitální technická mapa
Digitalizace stavebního řízení

Místo konání: Seminář: Dům ČKAIT, posluchárna 1. patro, Sokolská 15, Praha 2.

Datum konání: 7.10. 2020

Čas konání: 14.00 - 18.00 hod.

Navrhování a provádění vnějších tepelně izolačních kontaktních systémů (ETICS) - seminář

Celková kapacita
70
Pořadatel: OK Praha ČKAIT + Informační centrum ČKAIT, s.r.o

Anotace: Seminář je zaměřen na navrhování a provádění ETICS, včetně jejich dokladování. Novelizované a připravované normy a předpisy. Vybrané vady a poruchy vyplývající z nesprávného provedení.
Program:
 • Ing. Milan Machatka,CSc.
  „Navrhování ETICS“
  (doklady k výrobku, ověřování vlastností, prohlášení o vlastnostech, dokumentace ETICS, navrhování ETICS)
 • Ing. Pavel Svoboda
  „Nové evropské a národní dokumenty pro ETICS “