Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Informace o 5. jednání výboru oblastní kanceláře ČKAIT Karlovy Vary dne 25. května 2020

Informace o 5. jednání výboru oblastní kanceláře ČKAIT Karlovy Vary dne 25. května 2020

Přítomni: Ing. Martin Flek Ing. Svatopluk Zídek
Ing. Stanislav Potůček Ing. Pavel Pospíšil
Jana Jágrová Ing. Martin Hovorka

Program: 1a. Informace o ekonomice Oblasti
1b. Kontrola konceptu zápisu z 20. 4. 2020
2a. Nové úkoly
3a. Program seminářů CŽV na 2. pololetí 2020

Zápis č. 5/2020 ze zasedání výboru oblasti Praha ČKAIT ze dne 11.5.2020

Zápis č. 5/2020 ze zasedání výboru oblasti Praha ČKAIT ze dne 11.5. 2020 ze zasedání výboru oblasti Praha s působností v hl. m. Praze a ve Středočeském kraji ČKAIT
Přítomni: Ing. Ladislav Bukovský, Ing. Jan Bořek, Ing. Olgerd Pukl, Ing. Milan Komínek Ing. Michael Trnka, CSc. ml.
Online: Ing. Marek Novotný, Ing. Jaroslav Synek
Tajemnice: Kateřina Pazderková Omluveni: Ing. Vladimíra Špačková, Ph.D., CSc., Ing. Jaroslav Jelínek, Ing. Lubomír Keim, CSc, Ing.

Bukovský přivítal přítomné a zahájil jednání podle předem rozeslaného programu