Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Judikatura ke stavebnímu zákonu

Druh akce
seminář/webinář
Trvání
4 hodiny
Určeno pro: cílová skupina (projektanti, studenti…)
odborná veřejnost
Počet bodů
1
Archiv
Ne
Přednášející (jméno)
Ing. Dominika Hejduková
Přednášející (pracoviště)
Ing. Jiří Kozelský
Hlavní odborné téma – program akce
Nedostatky podání ve vztahu ke stavebnímu úřadu a aktuální judikatura k vybraným ustanovením stavebního zákona (zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů) a jeho prováděcích vyhlášek.
Typ
B
Zpětná vazba – hodnocení účastníky (ano / ne)
Zpětná vazba – hodnocení účastníky ne
Souhlas se zpoplatněním
ANO

Nedostatky podání ve vztahu ke stavebnímu úřadu a aktuální judikatura k vybraným ustanovením stavebního zákona (zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů) a jeho prováděcích vyhlášek.

Připojování nemovitostí zřízením sjezdů na pozemní komunikace

Druh akce
seminář/webinář
Trvání
4 hod.
Určeno pro: cílová skupina (projektanti, studenti…)
odborná veřejnost
Počet bodů
1
Archiv
Ne
Přednášející (jméno)
Ing. Hejduková D.
Přednášející (pracoviště)
JUDr. Burdová, Ing. Fiala, Ing.Kapal
Hlavní odborné téma – program akce
Krátký program: 9:00 hod. – 9:05 hod. - pplk. JUDr. Sabina BURDOVÁ – přivítání účastníků semináře 9:05 hod. – 09:50 hod. - pplk. JUDr. Sabina BURDOVÁ - Legislativní rámec povolování sjezdů 09:50 hod. – 10:00 hod. - 10 min. přestávka 10:00 hod. – 10:45 hod. - kpt. Ing. Pavel FIALA - Základní zásady navrhování zřizování sjezdů 10:45 hod. – 10:55 hod. - 10 min. přestávka 10:55 hod. – 11:40 Ing. Tomáš KAPAL – Navrhování sjezdů z pohledu projektanta 11:40 hod. – 11:55 hod. - 15 min. přestávka 11:55 hod. – 12:40 hod. - kpt. Ing. Lukáš PULTAR – Nejčastější chyby při navrhování sjezdů 12:40 hod. – 13:00 hod. - DISKUZE 13:00 hod. - ZÁVĚR
Typ
B
Zpětná vazba – hodnocení účastníky (ano / ne)
Zpětná vazba – hodnocení účastníky ne
Souhlas se zpoplatněním
ANO

Pozemní komunikace lze navzájem připojovat zřizováním křižovatek nebo připojovat na ně sousední nemovitosti zřízením sjezdů nebo nájezdů. Seminář bude zaměřen pouze na připojení sousedních nemovitostí zřizováním sjezdů na pozemní komunikace. Připojení staveb na pozemní komunikace pak musí svými parametry, provedením a způsobem připojení vyhovovat požadavkům bezpečného a plynulého provozu na přilehlých pozemních komunikacích. Podle druhu a charakteru stavby musí připojení splňovat též požadavky na dopravní obslužnost, parkování a přístup požární techniky. Ale je tomu tak vždy?

Semináře BIM

Cílem seminářů je příprava AO na nové požadavky související s digitalizací prostředí a změnami, které se promítnou do podmínek výkonu činnosti AO.

20. 05. 2020

Přestupky na úseku stavebního zákona - webinář

Přednášející: Mgr. Jaroslava Milerová

Anotace: Poskytnutí odborných a konkrétních znalostí z oblasti projednávání přestupků na úseku stavebního zákona. Zásady správního trestání budou vysvětleny nejen v kontextu stavebního zákona, ale také v souvislosti s novým zákonem o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich č. 250/2016 Sb.

Místo konání: online

Datum konání: 16.6.2020

Čas konání: 14.00 - 18.00 hod.

Organizační garant: Petr Javorik, IT specialista, tel: 227 090 218