Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

HIP / Senior Projektant

Kontaktní osoba
Lenka Šunková
Kontakt
job@perspektiv.cz
Typ inzerátu
Nabídka

Studio Perspektiv, tým architektů specializujících se na návrhy interiérů, otevírá pozici HIP/Senior Projektant. Vzhledem k četnosti rozsáhlých projektů, hledáme talentované, vysoce motivované a nadšené lidi, kteří se stanou součástí našeho pražského studia.

Navrhování a provádění ochrany staveb proti radonu

Pořadatel

Druh akce
seminář
Trvání
4 hodiny
Určeno pro: cílová skupina (projektanti, studenti…)
členové ČKAIT
Počet bodů
1
Archiv
Ne
Přednášející (jméno)
OK ČKAIT Olomouc
Přednášející (pracoviště)
Prof. Ing. Martin Jiránek, CSc., Stavební fakulta ČVUT
Hlavní odborné téma – program akce
Přednáška je zaměřena na představení podstatných změn v oblasti navrhování a provádění protiradonových opatření, které byly zavedeny revizí ČSN 73 0601 platnou od 1.10.2019. Protiradonová opatření se nově volí podle typu stavby a ne podle radonového indexu stavby; nová je i koncepce navrhování podle návrhových hodnot vstupních parametrů. Nejvýraznější změnou je však zcela nová metodika navrhování protiradonových izolací. Podle ní lze na ochranu stavby použít jen takovou izolaci, jejíž radonový odpor je větší než předepsaný minimální radonový odpor. Zcela nově byl do normy zaveden i požadavek, aby při každé změně stavby, která může ovlivnit koncentraci radonu ve stavbě (výměna oken, zateplení atd.), byla provedena taková opatření, která zamezí vzrůstu koncentrace radonu.
Typ
B
Zpětná vazba – hodnocení účastníky (ano / ne)
Zpětná vazba – hodnocení účastníky ne
Souhlas se zpoplatněním
ANO

Přednáška je zaměřena na představení podstatných změn v oblasti navrhování a provádění protiradonových opatření, které byly zavedeny revizí ČSN 73 0601 platnou od 1.10.2019.

Novela stavebního zákona - webinář

Přednášející: Ing. Žanet Hadžič, ředitelka Odboru stavebního řádu (Ministerstvo pro místní rozvoj ČR), Vrchní ministerský rada

Anotace:
Dokumentace staveb v současném stavebním právu.

Program:

Vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění vyhlášky č.62/2013 Sb. a vyhlášky č. 405/2017 Sb.
Související právní předpisy zahrnující obecné požadavky na výstavbu a požadavky na dokumentaci staveb.
Novinky v oblasti stavebního práva.
V průběhu webináře nebude spuštěn chat.

Místo konání: online

Přestupky na úseku stavebního zákona

Pořadatel

Druh akce
webinář/seminář
Trvání
4 hodiny
Určeno pro: cílová skupina (projektanti, studenti…)
Odborná veřejnost
Počet bodů
1
Archiv
Ne
Přednášející (jméno)
Ing. Ladislav Bukovský
Přednášející (pracoviště)
Mgr. Jaroslava Milerová
Hlavní odborné téma – program akce
I. blok: Úvod, seznámení s obsahem a cílem semináře
II. blok: Základní zásady správního trestání
III. blok: Přechod na novou právní úpravu
IV. blok: Pojem přestupku
V. blok: Působnost zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich
VI. blok: Subjekt přestupku
VII. blok: Zánik odpovědnosti za přestupek
VIII. blok: Pokuta jako správní trest
IX. blok: Řízení o přestupcích
X. blok: Zjednodušené formy rozhodování
XI. blok: Náležitosti rozhodnutí o přestupku
XII. blok: Opravné prostředky
XIII. blok: Skutkové podstaty přestupků dle stavebního zákona
XIV. blok: Využití institutů dle stavebního zákona
Typ
B
Zpětná vazba – hodnocení účastníky (ano / ne)
Zpětná vazba – hodnocení účastníky ne
Souhlas se zpoplatněním
ANO

Poskytnutí odborných a konkrétních znalostí z oblasti projednávání přestupků na úseku stavebního zákona. Zásady správního trestání budou vysvětleny nejen v kontextu stavebního zákona, ale také v souvislosti s novým zákonem o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich č. 250/2016 Sb.