Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Fórum dřevěných konstrukcí 2021 - Zelené střechy ano nebo ne? - webinář

Vegetační střechy jsou dnes moderním stavebním prvkem. Jsou využívány při řešení plochých střech a teras, ale známé je i jejich použití na sklonitých střechách. Tyto, tzv. zelené, střechy vyžadují specifické technické řešení zasahující do více stavebních odborností – pozemního stavitelství, vodního hospodářství, statiky a stavební fyziky, ale i požární ochrany a obecné bezpečnosti. Tento webinář informuje o základním přístupu k navrhování a řešení vegetačních střech z technického pohledu projektanta a autorizovaného inženýra ČKAIT.

Výhody vegetačních střech

Liniový zákon - webinář

Pořadatel: IC ČKAIT s.r.o + OK Praha

Přednášející: Ing. Zdeňka Fialová

Anotace: Zákon o urychlení dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací řeší specifické požadavku těchto významných staveb mnohdy s celorepublikovým významem, na jejichž základě je nutno zavést speciální úpravu od obecných ustanovení zejména stavebního zákona, zákona o vyvlastnění a dalších právních předpisů. Jeho cílem je urychlit přípravu těchto strategických staveb, jak již přímo vyplývá z jeho názvu. 

Liniový zákon - seminář

Celková kapacita
68

Pořadatel: IC ČKAIT s.r.o + OK Praha

Přednášející: Ing. Zdeňka Fialová

Anotace: Zákon o urychlení dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací řeší specifické požadavku těchto významných staveb mnohdy s celorepublikovým významem, na jejichž základě je nutno zavést speciální úpravu od obecných ustanovení zejména stavebního zákona, zákona o vyvlastnění a dalších právních předpisů. Jeho cílem je urychlit přípravu těchto strategických staveb, jak již přímo vyplývá z jeho názvu. 

Veřejné zakázky – Kvalitativní hodnocení nabídek a aplikace metody Best Value Approach v českém prostředí - webinář

Přednášející: Filip Svoboda

Anotace: Cílem webináře je představit možnosti kvalitativního hodnocení nabídek a aplikace metody Best Value Approach (BVA) v českém prostředí prostřednictvím metody m4E. Seminář je určen všem osobám, kteří se setkávají s oborem veřejných zakázek jak na straně dodavatele, tak i na straně zadavatele.

Program:

Veřejné zakázky – kvalifikace a související témata

Přednášející: Filip Svoboda

Anotace: Cílem webináře je představit institut kvalifikace a související témata vyplývající z aplikace zákona o zadávání veřejných zakázek. Výklad je doplněn příklady z praxe a návrhy konkrétních postupů, které mohou účastníkům zadávacího procesu ušetřit čas i peníze. Webinář je určen všem osobám, kteří se setkávají s oborem veřejných zakázek jak na straně dodavatele, tak i na straně zadavatele.

Program:

3000351

Ing.
Juraj
Holubica
Firma
VEXCOLT ČR, s.r.o.
Ulice
Štěrboholská 1434/10a
Obec
Praha - Hostivař
PSČ
10200
Kód A
E
Čestný člen
Off
Svob. ing.
Off

Obor