Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Webinář - Kolektory - koncepce a projekt

Webinář - Kolektory - koncepce a projekt

Celková kapacita
41
Přednášející:
Ing. Sochůrek, Ing. Švec
   
Anotace:

Koncepce kolektorové sítě a generálních plánů v Praze (požadavky + ekonomie), projekt konkrétní trasy kolektorů prováděných báňským způsobem - koordinace, monitoring objektů a povrchu ulic.

Další, volně navzující téma Kolektory - realizace a provoz pořádáme 17.3.2020.
   
Program:  
 
Datum konání: 20. 2. 2020
Čas konání: od 14 hod. (délka tvrvání cca 4 hod.)
Organizační garant: Petr Javorik, tel.: 227 090 218, e-mail: webmaster@ckait.cz
Seminář: Webinář je současně i seminářem.
 
Adresa: internetový odkaz bude zaslán na váš email den před konáním (proto je email při přihlášení povinný) 
Technické požadavky:
Datová linka: >1 Mb/s
Webový prohlížeč: podpora(přehrávání) HTML5.
Reproduktory/Sluchátka
Záznam webináře nebude k dispozici.
 

Seminář byl akreditován v rámci projektu celoživotního vzdělávání ČKAIT. Účast na semináři je ohodnocena 1 kreditním bodem. Pro členy ČKAIT zdarma. Více informací o semináři naleznete v databázi CŽV.

 
Svoji neúčast na semináři omlouvejte nejpozději den před termínem konání semináře.
Autorizované osobě, která v průběhu kalendářního roku CŽV (leden-prosinec) dosáhne tří neomluvených absencí, nebude od data třetí absence umožněna on-line registrace na akce ČKAIT po dobu následujících 12 měsíců.

PŘIHLÁŠENÍ NA WEBINÁŘ NÍŽE:

Termín
ID Členské číslo Autorizovaná osoba
1 1004684 Ing. Lenka Hrabcová
2 0014197 Ing. Václav Ráček Ph.D.
3 0008590 Ing. Martin Jakoubek
4 0011671 Ing. Roman Franěk
5 0301189 Petr Balák
6 0202056 Jiří Aulík
7 0002103 Ing. Miroslav Paták
8 0012299 Ing. Jiří Velebil
9 0009405 Ing. Petr Broukal
10 0009167 Ing. Martin Bursík Ph.D.
11 0009470 Ing. Jaroslav Plíva
12 0010760 Ing. Petr Bílek
13 0011693 Ing. Antonín Novák
14 1201689 Kamil Minarovič
15 1301255 Ing. Rostislav Bajza
16 1005802 Ing. Jan Machek
17 0013468 Jiří Mikl
18 1302407 Petr Vystrčil
19 0401142 Milan Strauss
20 1201494 Ing. Pavel Rada
21 0101440 Ing. Luboš Pouzar
22 0300143 Ing. Jan Košan
23 1400688 Ing. Lukáš Petr
24 0010246 Ing. Jan Korejčík
25 0013590 Ing. Stanislav Mastný
26 3000173 Ing. Ondrej Jasenčák
27 0012237 Ing. Ondřej Holý
28 0301262 Lukáš Kolkus
29 1301485 Ing. Martin Jiříček
30 0101917 Ing. Lubor Tomanec
31 0013940 Ing. Václav Šustr
32 0201467 Ing. Pavel Zimák
33 0008722 Ing. Karel Flemr
34 0009379 Ing. Marie Medková
35 0012405 Ing. Lukáš Grűnwald
36 1004522 Ing. Petr Chaloupka
37 1005996 Ing. Dimitr Iškiev
38 1100192 Ing. Aleš Ryšán
39 0012658 Ing. Jiří Kolda
40 3000277 Ing. Pavol Gálik
41 3000083 Ing. Laura Lazzeriniová