Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Webinář - Technický dozor stavebníka - jeho postavení a úloha

Webinář - Technický dozor stavebníka - jeho postavení a úloha

Přednášející: Ing. Ludmila Zahradnická, CSc.

Anotace: Cílem semináře/webináře je přispět k informovanosti účastníků o dozorové činnosti ve stavebnictví se specifickým zaměřením na postavení a úlohu technického dozoru stavebníka. Seminář navazuje na metodickou pomůcku systému PROFESIS MP 9.2 Technický dozor stavebníka, s předpokládaným vydáním 12/2019. V průběhu semináře bude blíže pojednán přístup autora tohoto dokumentu k jeho obsahu a využití, který je založen na významu pozice TDS nejen v dozorové činnosti nad prováděním stavby.

Program:
  • specifika stavebnictví, důvody prováděného dozoru ve stavebnictví
  • právní požadavky související s výstavbou a prováděným dozorem 
  • odpovědnost a povinnosti stavebníka, výchozí podmínky pro postavení TDS 
  • smluvní zabezpečení TDS – úloha stavebníka 
  • charakteristika prováděných dozorů ve stavebnictví 
  • státní a správní dozor, úloha stavebních úřadů a dotčených orgánů 
  • snterní dozor na staveništi, vztah TDS k autorskému dozoru a ke koordinátorovi BOZP 
  • dílčí postupy TDS v plnění povinností stavebníka a v dozorové činnosti na staveništi 
  • specifika dozoru v dopravním stavitelství 

Datum konání: 19.3. 2020
Čas konání: od 14 hod. (délka tvrvání cca 4 hod.)
Organizační garant: Petr Javorik, tel.: 227 090 218, e-mail: webmaster@ckait.cz
Seminář: Webinář je současně i seminářem.

Adresa: internetový odkaz bude zaslán na váš email den před konáním (proto je email při přihlášení povinný) 
Technické požadavky:
Datová linka: >1 Mb/s
Webový prohlížeč: podpora(přehrávání) HTML5.
Reproduktory/Sluchátka
Záznam webináře nebude k dispozici.

Seminář byl akreditován v rámci projektu celoživotního vzdělávání ČKAIT. Účast na semináři je ohodnocena 1 kreditním bodem. Pro členy ČKAIT zdarma. Více informací o semináři naleznete v databázi CŽV.

Svoji neúčast na semináři omlouvejte nejpozději den před termínem konání semináře.
Autorizované osobě, která v průběhu kalendářního roku CŽV (leden-prosinec) dosáhne tří neomluvených absencí, nebude od data třetí absence umožněna on-line registrace na akce ČKAIT po dobu následujících 12 měsíců.


PŘIHLÁŠENÍ NA WEBINÁŘ NÍŽE:
Termín
Celková kapacita
314
ID Členské číslo Autorizovaná osoba
1 1104214 Bc. Michal Fišer
2 1102466 Ing. Regina Kuchtová
3 0101867 Miroslav Borovanský
4 0102299 Ing. Michal Šedivý
5 0010986 Ing. Petr Zelenka
6 0010858 Ing. Ladislav Balšán
7 0501292 Tomáš Brixi
8 1103083 Lukáš Kačáni
9 0400963 Ing. Antonín Wachtel
10 0201412 Ing. Jaromíra Škublová
11 0014316 Vít Křepinský
12 1005731 Ing. Radomír Můčka
13 0400105 Ing. Jiří Vaněček
14 0202328 Ing. Roman Sornas
15 0301170 Emil Ečer
16 0000531 Ing. Tomáš Krejčík
17 0301189 Petr Balák
18 1006349 Ing. Michal Suchna
19 1400324 Luděk Kůrka
20 0201921 David Stieber
21 0202056 Jiří Aulík
22 0301055 Ing. Pavel Janeček
23 1101640 Ing. Jan Dvořák
24 0102375 Ing. Jan Velíšek
25 0100939 Jaroslav Šimek
26 0701401 Ing. Martin Šindelář
27 0013698 Ing. Petr Odstrčil
28 1005839 Ing. Jana Lukášková
29 0201758 Karel Šafrata
30 0602433 Petr Slezák
31 0701615 Ing. Tomáš Navrátil
32 0202320 Ing. Michaela Tanczošová
33 1006671 Martin Vymazal
34 0013390 Ing. Ondřej Machek
35 0012480 František Touš
36 1202000 Ing. Zdeněk Vitásek
37 0007708 Václav Klaboch
38 1302244 Ing. Tomáš Ruth
39 0002534 Ing. Tomáš Rybín
40 0009570 Martin Kříž
41 0012164 Lubomír Mrštný
42 0008209 Ing. Jana Břicháčová
43 0002669 Ing. František Šafránek
44 0009167 Ing. Martin Bursík Ph.D.
45 0009194 Ing. Petr Picmaus
46 0012895 Ing. Ievgen Lietuchyi
47 1101409 Anna Mužná
48 1101197 Ing. František Šindýlek
49 0101839 Ing. Petr Papoušek
50 1103019 Ing. Milan Sedláček Ph.D.
51 1104100 Ing. Jiří Němec
52 1103025 Ing. Lukáš Záruba
53 1001908 Ing. Eva Janáčková
54 0014090 Ing. Pavel Hanzlík
55 0012143 Ing. Roman Kliment
56 0006909 Ing. Miloslav Bárta
57 1103860 Ing. Jiří Šafránek
58 1006977 Ing. Tomáš Herman
59 1000392 Ing. Miloš Černý
60 0102588 Ing. Pavel Bláha
61 0402105 Ing. Michal Novák
62 1201150 Ing. Milan Marcinov
63 1202319 Radek Hrbáček DiS,
64 0014198 Ing. Martin Jirsa
65 0501348 Ing. Daniel Fadrhonc
66 1001247 Ing. Miroslav Bém
67 0601403 Ing. Jiří Sluka
68 1006963 Ing. Martin Procházka
69 0014127 Ing. Kateřina Chupáčová
70 0402198 Ing. Tomáš Felix
71 0010938 Ing. Květa Bauerová
72 0009763 Stanislava Hrstková
73 0301449 Ing. Oleksij Ivasko
74 1202327 Ing. Jaromír Lavička
75 1201411 Ing. Vladislav Bombera
76 1005873 Ing. Pavel Doležel
77 0701193 Milan Netolický
78 1006744 Ing. Radim Hasil
79 1100140 Ing. Miroslav Hruška
80 0013761 Ing. Petr Fojt
81 0202262 Ondřej Fryč
82 0013655 Michal Slabý
83 1006787 Ing. Petr Pavlíček
84 1400574 Luboš Jůzl
85 0101638 Ing. Marie Buzková
86 1006545 Ing. et Ing. Petr Páleník
87 1005421 Ing. Jan Zelinka
88 1002767 Jaromír Poslušný
89 1300825 Ing. Radomír Prokeš
90 0006716 Ing. Otakar Hasík
91 0401142 Milan Strauss
92 1103954 Libor Hanzelka
93 1004314 Jan Mittag
94 0501242 Tomáš Vele
95 1004817 Michal Stehlík
96 0013468 Jiří Mikl
97 1400262 Ing. Vítězslav Gregar
98 0007896 Robert Šafránek
99 0600879 Ing. Josef Novotný
100 1102979 Ing. Kateřina Kubenková
101 0102321 Ing. Antonín Pokorný
102 0602200 František Wayrauch
103 0500347 Ing. Jiří Vaněk
104 0700941 Ing. Martin Liška
105 1006389 Ing. Vladimír Montag
106 1202227 PaeDr. Martin Soural MBA
107 0400864 Ing. Karel Pabišta
108 1103666 Ing. Gabriela Kozdrová
109 1200533 Ing. Pavel Grňa
110 1104199 Jiří Kaufmann
111 0602324 Ing. Jiří Havrda
112 1103098 Ing. Vít Michel
113 0402051 Ing. Radek Hynek
114 0005523 Ing. Martin Riger
115 1400481 Ing. Renata Ševčíková
116 0013825 Ing. Johana Hanulíková
117 1400464 Ing. Rudolf Pešta
118 0102283 Ing. Jan Sirový
119 1302419 Ing. Lukáš Sedláček
120 1005576 Ing. Pavel Cejtchaml
121 1003811 František Formánek
122 0202329 Bc. Karolína Monhartová
123 1004014 Ing. Jana Ocásková
124 0001243 Ing. Radek Trhlík
125 0000815 Ing. Aleš Prause
126 1005872 Ing. David Sochor
127 0700764 Ing. Josef Bohatý
128 0012237 Ing. Ondřej Holý
129 1006834 Mgr. Petr Bláha
130 1300093 Ing. Jiří Novák
131 1202068 Tomáš Hanák
132 1006029 Ing. Vojtěch Holub
133 1006256 Ing. Jan Grossmann
134 1104064 Ing. Jiří Lichota
135 0301262 Lukáš Kolkus
136 0600247 Ing. Jiří Sochůrek
137 0400044 Ladislav Knap
138 0006112 Ing. František Štáfek CSc.
139 1302034 Daniel Boucník
140 0200938 Ing. Libuše Pokorná
141 0400183 Werner Bartel
142 0701008 Jadrana Marešová
143 0003147 Ing. Lambert Liška
144 1103466 Ing. Ivan Kudra
145 0301434 Lubomír Bašus DiS.
146 0201861 Ing. Petr Šindler
147 0012560 Ing. Jan Anděra
148 1004540 Ing. Milan Herzig
149 0301213 Jan Prokop
150 0601694 Daniel Kadavý
151 0701295 Ing. David Millich
152 0201678 Jaroslav Brožka
153 0602469 Ing. Václav Podlipný
154 1101748 Josef Zahel
155 1005420 Ing. Dušan Vyskočil
156 0012218 Ing. Roman Sochor
157 0401132 Ing. Dobromír Kaplan
158 1400656 Jaroslav Trojan
159 1302315 Ing. Ladislav Odstrčilík
160 1202147 Ing. Jaromír Havlík
161 1003088 Ing. Jiří Matoušek
162 0013141 Ing. Zdeněk Krajča
163 0402257 Daniel Nociar
164 1400488 Vít Arbelovský
165 0301452 Ing. Břetislav Sedláček
166 0301510 Ing. et. Ing. Miroslav Kadlec
167 0401512 Jan Pavlát
168 1104155 Daniel Otipka
169 1103547 Ing. Radim Kytnar
170 0401226 Jiřina Vedralová
171 0002430 Ing. Božena Parpelová
172 0102237 Bc. Pavel Pupík
173 0701394 Ing. Jan Svoboda
174 0006931 Ing. Aleš Kulhánek
175 1103167 Lukáš Hrabec
176 0500255 Pavel Musil
177 1400096 Ing. Lenka Klofáčová
178 0012191 Ing. Michal Kohn
179 0013550 Ing. Jan Tuček
180 0011762 Ing. Tomáš Beswald
181 1201231 Ing. Luděk Ježek
182 1302299 Ing. Martin Pohanka
183 0007656 Martin Havel
184 1302353 Ing. Jiří Balvín
185 0011134 René Svoboda
186 0012355 Ing. Aleš Janoušek
187 1202021 Ing. Stanislav Malenda
188 0102127 Miroslav Zettl
189 1004315 Ing. Ivana Minářová
190 0012442 Pavel Krištiak
191 1201265 Petr Slezák
192 0402147 Sandra Krejčová
193 0010294 Ing. Petr Škola
194 1400521 Ondřej Marek
195 1100117 Ing. Vlastimil Šmiřák
196 1302308 Ing. Petr Levák
197 1002606 Ing. Jiří Němec
198 0014307 Ing. Martin Balún
199 0013715 Ing. arch. Filip Müller
200 0400354 Ing. František Podliska
201 1006365 Ing. Samir Asfour
202 0600674 Ing. Radko Novotný
203 0201396 Ing. Rudolf Horák
204 0601442 Ing. Libor Matyáš
205 0600909 Jaroslav Krunčík
206 0010058 Ing. Martin Nečas
207 0013115 Ing. Michal Bubeníček Ph.D.
208 0401498 Ing. Miroslav Bělíček
209 0402293 Ing. Miroslav Kovařík
210 0009381 Ing. Petr Kalenda
211 1102984 Ing. Jitka Gregořicová
212 1104096 Ing. Petr Valík
213 1002451 Ivo Maděra
214 0602590 Martin Toms
215 1103697 Ing. Jan Ludvík
216 0301105 Milan Babic
217 0006802 Ing. Petr Pavlíček
218 0009552 Bohumil Soukup
219 1201722 Ing. Marek Krejčí
220 1104144 Ing. Jindřich Víteček
221 0102380 Michael Novák DiS.
222 0102503 Petr Brom DiS.
223 0701507 Vladislav Kališ
224 0003371 Ing. Jiří Zuman
225 0202233 Ing. Jiří Brunclík
226 1301288 Lubomír Pivec
227 1006634 Vlastimil Ondrišík
228 0401755 Slavomír Šiška
229 1201738 Ing. Zdeněk Kadlčík
230 0009504 Milan Činka
231 0004775 Ing. Roman Nýč
232 0005102 Ing. Pavel Jelínek
233 0200402 Ing. Jaroslav Uhlík
234 0402148 Patrik Dědic
235 0009379 Ing. Marie Medková
236 1202085 Ing. Šárka Kočnarová
237 1103141 Martin Drbal
238 0002625 Ing. Klement Neugebauer
239 0002958 Ing. Bedřich Vlach
240 0013694 Ing. arch. David Bartoš
241 1202132 Ing. Marek Coufal Ph.D.
242 1006897 Bc. Josef Bayer
243 0005881 Ing. Richard Motyčka
244 1006557 Ing. Martin Nádeníček
245 0501395 Ing. Václav Koprnický
246 0101390 Vladimír Charypar
247 1004684 Ing. Lenka Hrabcová
248 1400469 Václav Švoma
249 0012909 Ing. Jana Abrhamová
250 1006726 Ing. Věra Krupanská
251 0201519 Ing. Jiří Růžička
252 0501408 Ing. Ondřej Holec
253 0400553 Ing. Zdeněk Karásek
254 1400424 Ing. Petr Bláha
255 0701387 Ing. Jan Brichta
256 0300872 Iveta Burešová
257 0600642 Ing. Martin Louda
258 0301304 Petr Malý
259 1000337 Ing. Soňa Ondráčková
260 0401315 Ing. Jan Havanič
261 1006994 Ing. Jaromír Zouhar
262 0014197 Ing. Václav Ráček Ph.D.
263 0701236 David Richter
264 1102234 Ing. Břetislav Piprek
265 1002035 Ing. Antonín Muška
266 1100276 Ing. Otto Roháč Ph.D., MBA
267 0700281 Miroslav Manžel
268 0014265 Ing. Zdeněk Šupík
269 0008725 Ing. Jarmila Dědečková
270 0014282 David Novotný
271 1005488 Vladimír Kotačka
272 0301507 Ing. Jan Andreovský Ph.D.
273 0500702 Bohumil Dörfl
274 3000154 Jaroslav Hroš
275 0010389 Michal Souček
276 0001352 Ing. Jiří Bulis
277 1003144 Ing. Vladislava Kosková
278 0004862 Ing. Petr Listík
279 0002049 Jiří Bretšnajdr
280 0008264 Ing. Jan Čapek
281 1003314 Ing. Zdeněk Šebesta
282 0013767 Ing. Marek Jirásek
283 0009533 Ing. Ladislav Svoboda
284 1006346 Ing. Jan Špatný
285 0000575 Ing. Luboš Rejman
286 0200840 Ing. Jan Černý
287 0004641 Ing. Karel Franke
288 0700887 Jaromír Šmíd
289 1006154 Mario Pakes
290 0001794 Ing. Miloš Svatoš
291 0013907 Ing. Vít Zelikov
292 1003797 Ing. Pavel Hovorka
293 0004866 Vladislava Smetanová
294 0000686 Ing. Roman Rajm CSc.
295 0008033 Ing. Pavel Poloprudský
296 0010388 Jaromír Kolařík
297 0014319 Ing. Daniel Kouba
298 1103982 Ing. Radovan Klima
299 1001687 Ing. Petr Hájek
300 1103340 Ing. Pavel Vasilenko
301 1104162 Ing. Daniela Trnková
302 0011051 Ing. Zdeněk Verner
303 1104065 Ing. Petr Mareš
304 1103606 Ing. Stanislav Vokoun
305 0602426 Petr Kolínský
306 1006964 Ing. Oldřich Procházka
307 0002893 Ing. Oldřich Svatoš
308 1102303 Ing. Libor Knop
309 0701347 Ing. Ladislav Bis
310 1101256 Ing. Božena Lusková
311 1104157 Ing. Angelika Struziaková
312 1002570 Ing. Radek Holásek
313 0701184 Ing. Milan Boháč
314 1102827 Ing. Jiří Ausficír