Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

1. opakování komentované procházky od Pražského hradu do podhradí

1. opakování komentované procházky od Pražského hradu do podhradí

  1. část – pohled shora

Amatérský  pokus o popis místa, souvislostí, vlivů, stavu a stálé proměny jeho pamětihodností.

Pořádá výbor o.p. ČSSI Praha ve spolupráci s výborem OK Praha ČKAIT pro velmi limitovaný počet odolných posluchačů.

Provází (pěšky, zvolna, sestupně, z hradní výšiny k břehům,možná postupně, od kořenů k plodům): Ing. Pavel Štěpán

Datum: úterý 3. října 2023

Místo setkání účastníků:  Hradčanské náměstí, pod sochou T.G.M. (cca 10 minut před začátkem procházky)

Začátek:  16:30 hod. (cca do 18:00 hod.)

Kontaktní osoba: K. Pazderková tajemnice oblasti, tel.: 227 090 128, e-mail: praha@ckait.cz

Termín
Celková kapacita
13
ID Členské číslo Autorizovaná osoba
1 0013785 Ing. Michaela Petrová
2 0007806 Ing. Jitka Doubková
3 0002752 Ing. Maria Raitová
4 0004804 Ing. Jiří Šmucler
5 0002943 Ing. Alena Kultová
6 0011199 Ing. Dalibor Doubek
7 0001485 Ing. Zuzana Martinková
8 0004008 Ing. Jana Holotová
9 0001716 Ing. Dagmar Burešová
10 0003850 doc. Ing. Iva Čiháková CSc.
11 0002801 Ing. František Smetana
12 0004105 Ing. Marek Bachtík
13 0003868 Ing. Jaroslava Čápová
Seznam náhradníků.
ID Členské číslo Autorizovaná osoba
14 0005110 Libor Bula
15 0005598 Miloš Zahradník
16 0004611 Ing. Jaroslav Jeřábek
17 0008132 Ing. Jana Urbánková