Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

14. Salon architektů a inženýrů 2011

14. Salon architektů a inženýrů 2011

Otevřená přehlídka myšlenek, architektonických návrhů, realizací, studií a výtvarných děl se vztahem k architektuře a stavitelství.

Pořádá Obec architektů ve spolupráci s Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, AIA ČR - asociací interiérových architektů České republiky, Fakultou multimediálních komunikací UTB ve Zlíně, s architekty ze Slovenska, Polska, Německa a Srbska. Vernisáž 13. Salonu Obce architektů se bude konat 13. prosince 2011 v 17,30 hodin V Nadaci ABF, Václavské nám. 37, Praha 1.

05. 10. 2011