Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

25. mezinárodní konference Městské inženýrství Karlovarsko 2020

25. mezinárodní konference Městské inženýrství Karlovarsko 2020

Téma letošního ročníku konference bude „Město a světlo“.
2. října 2020 od 9.00 v Kulturním centru Svoboda, Cheb.

Konferenci pořádají: Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, Český svaz stavebních inženýrů, Ingenieurkammer Sachsen ve spolupráci s organizacemi Bayerische Ingenieurekammer – BAU, Ingenieurkammer Thüringen, Verband Beratender Ingenieure (VBI), Slovenská komora stavebných inžinierov, Česká společnost městského inženýrství ČSSI, Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska, Fakulta stavební VŠB-TU Ostrava, Fakulta stavební VUT Brno.

Záštitu nad pořádáním konference převzali: ministr kultury, ministryně pro místní rozvoj, ministr dopravy, ministr průmyslu a obchodu, hejtman Karlovarského kraje, starosta města Cheb

Konference je zařazena do systému celoživotního vzdělávání členů ČKAIT. Je určena pro autorizované osoby, zejména v oboru „Městské inženýrství“ a dále pro pracovníky státní správy, zástupce samosprávy, studující stavebních fakult vysokých škol, hlavně oboru městské inženýrství, pro projektanty i dodavatele. Program je uveden v termínové listině.

25. Mezinárodní konference “Městské inženýrství Karlovarsko 2020” je podporována z programu Euregio Egrensis FMP - Cíl 3 /ČR - SASKO/, je zařazena jako vzdělávací akce Slovenské, Saské, Bavorské, Durynské inženýrské komory a VBI Německo a ČSSI. Z tohoto důvodu je konference přístupná bezplatně pro členy partnerských organizací.
Bezpodmínečně je však nezbytné se řádně přihlásit nejpozději do 18. září 2020 na adrese karlovyvary@ckait.cz.
Bez řádné registrace bude umožněn přístup pouze zástupcům tisku.

16. 07. 2020