Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

25. Mezinárodní konference Městské inženýrství Karlovarsko 2020 - přeložena na 18. 6. 2021

25. Mezinárodní konference Městské inženýrství Karlovarsko 2020 - přeložena na 18. 6. 2021

Mezinárodní konference „Městské inženýrství Karlovarsko 2020“ na téma Město a světlo byla podruhé přeložena na 18. 6. 2021. Opatření vlády České republiky a sousedních států nás nutí k tomuto kroku. Těším se na setkání 18. 6. 2021. Doufám, že se nám podaří konferenci uspořádat v druhém náhradním termínu.

Program konference:
8.30 - 9.00 Registrace
9.00 - 9.10 Přivítání a představení čestných hostů konference
Dipl.- Ing. Svatopluk Zídek; předseda výboru Oblasti ČKAIT Karlovarský kraj
9,10 - 9.20 Vystoupení zástupců ministerstev ČR, zástupců kraje a města Cheb
9.20 - 9.40 Úvod do problematiky konference - Generel městského osvětlení
Doc. Ing. Dionýz Gašparovský, Ph.D. FEI STU Bratislava. Garant SKSI
9.40 - 10.00 Jak trvalé jsou světelné diody? Osvětlení měst z ekologického, ekonomického a sociálního hlediska
Dr. Phil. Nona Schulte-Römer, vědecká pracovnice v Centru pro výzkum životního prostředí Helmholtz (UFC). Garant Saská IK
10.00 - 10.20 Koncepce osvětlení Kamenného mostu v Řezně
Herr Dipl.-Ing. (FH) Michael Bamberger, Ingenieure Bamberger GmbH & Co.KG. Garant Bavorská IK
10.20 - 10.40 Řešení městského osvětlení a jeho propojení se systémy pro řízení dopravy
Dipl.-Ing. Rainer Barth, Úřad města Lipsko pro dopravu a inž. stavby, městské osvětlení. Garant Durynská IK
10.40 - 11.00 Osvětlení ve veřejném prostoru a účinky na životní prostředí
Dipl. – Ing. Jens Oehme, ibeno - kancelář pro světelnou a osvětlovací techniku. Garant VBI
11.00 - 11.40 Studentské práce na téma Město a světlo (představení posterů s prezentací)
Ing. arch. Tomáš Pavlovský, Ph.D. Garant Fakulta stavební VUT Brno

11.40 - 12.00 Přestávka na kávu

12.00 - 12.20 Význam oslunění vnějších a vnitřních prostor v městském prostředí
Doc. Ing. Stanislav Darula, CSc., Slovenská akademie věd, Ústav stavebnictví a architektury. Garant SKSI
12.20 - 12.40 Město a světlo
Doc. Ing. arch. Petr Durdík, CSc., prezident Asociace pro urbanismus a územní plánování ČR, z.s. Garant ČSSI
12.40 - 13.00 Slunce a stín jako kvalitativní ukazatel veřejného prostoru
Ing. Jan Tichý, Fakulta Stavební VUT Brno. Garant - Fakulta stavební VUT Brno
13.00 – 13.20 Potenciál městského osvětlení jako zásadní městský prvek
Doc. Ing. Tomáš Tichý, PhD. MBA, Fakulta stavební ČVUT Praha. Garant Česká společnost městského inženýrství ČSSI
13.20 - 14.00 Panelová diskuze k předneseným referátům
řídí Dipl.- Ing. Pavel Křeček a Dipl.- Ing. Jitka Thomasová
14,00 - 14.30 Zhodnocení a závěr konference
Doc. Dipl.-Ing. František Kuda, CSc. předseda Vědecké rady konference MI Karlovarsko
14.30 - 15.30 Společný oběd

Přihlášku na konferenci lze zaslat výhradně na adresu karlovyvary@ckait.cz
Konference je zařazena do systému Celoživotního vzdělávání ČKAIT.
Vložné za členy ČKAIT ve výši 500 Kč uhradí po konání konference příslušná OK ČKAIT.


Ing. Svatopluk Zídek
hlavní organizátor konference
Termín
Celková kapacita
100