Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

27. Mezinár.konference Městské inženýrství ČKAIT Karlovarsko 2023 Město a voda

27. Mezinár.konference Městské inženýrství ČKAIT Karlovarsko 2023 Město a voda

Zveme Vás na již 27. ročník Mezinárodní konference Městské inženýrství ČKAIT Karlovarsko 2023 na téma „Město a voda“.

POŘADATELÉ:
ČKAIT a ČSSI

ORGANIZAČNÍ GARANT:
Jana Jágrová, tajemnice oblastní kaceláře ČKAIT Karlovy Vary

ODBORNÝ GARANT:
doc. Ing. František Kuda, CSc., předseda Vědecké rady konference Městské inženýrství ČKAIT Karlovarsko

TERMÍN KONÁNÍ:
13. 10. 2023 od 8:30 hod.

MÍSTO KONÁNÍ:
Kongresový sál hotelu Thermal v Karlových Varech (mapa)

VLOŽNÉ:
Pro členy ČKAIT: 1500 Kč
Ostatní: 2000 Kč

Podrobné informace naleznete v závazné přihlášce


PROGRAM KONFERENCE:

 • 8:30 - 9:00 Registrace
 • 9:00 – 9:10 Přivítání a představení čestných hostů konference
  Ing. Adam Vokurka, Ph.D., prezident ČSSI
 • 9:10 - 9:40 Vystoupení zástupců ministerstev ČR, zástupců kraje a města Karlovy Vary
  Ing. Petr Serafín, MPO
  Ing. Žanet Hadžič, MMR
 • 9:40 - 10:00 Úvod do problematiky konference Město a voda – voda potřebná, užitečná i nežádoucí
  Ing. Marek Teichmann, Ph.D.
  Garant Fakulta stavební VŠB-Technická univerzita Ostrava
 • 10:00 - 10:20 Klesající stavy podzemních vod a případy extrémních dešťů – geotechnické parametry, ovlivňující stavební fond a plánování
  Dr.-Ing. Peter Hinz
  Garant Saská IK
 • 10:20 - 10:40 Přestavba obce Kürnach na vesnici, zachycující dešťovou vodu
  Dipl.-Ing. Heinz Joachim Rehbein
  Garant Bavorská IK
 • 10:40 - 11:00 Vplyv výstavby plánovanej podzemnej železničnej trate TEN-T v Bratislave na prúdenie podzemných vôd
  prof. Ing. Andrej Šoltész, PhD.
  Garant SKSI
 • 11:00 - 11:20 Městské klimatické ostrůvky jako ústřední prvek udržitelného přizpůsobení se klimatickým změnám
  Dr.-Ing. Michael Probst, Björnsen Berantende Ingenieure
  Garant VBI
 • 11:20 - 11:30 Představení posterů studentů oboru MI s tématikou Město a voda
  Ing. arch. Tomáš Pavlovský, Ph.D.
  Garant Fakulta stavební VUT Brno
 • 11:30 - 12:00 Přestávka na kávu
 • 12:00 - 12:20 Hydrologie a její využití v urbanizovaných oblastech
  Mgr. Ivana Černá, Český hydrometeorologický ústav, Brno
  Garant ČSSI
 • 12:20 - 12:40 Lichoceves – Obec v zahradě
  Ing. Jitka Thomasová
  Garant ČKAIT
 • 12:40 - 13:00 Voda, vodní toky a vodní prvky jako image města
  Ing. arch. Tomáš Pavlovský, Ph.D.
  Garant Fakulta stavební VUT Brno
 • 13:00 - 13:30 Panelová diskuze k předneseným referátům
  moderuje Ing. Adam Vokurka, Ph.D.
 • 13:30 – 13:40 Zhodnocení a závěr konference
  doc. Ing. František Kuda, CSc.
  předseda Vědecké rady konference MI ČKAIT Karlovarsko
 • 14:00 – 15:00 Oběd

Poznámka: Informace jsou průběžně doplňovány.


Konference je akreditována v projektu Celoživotního vzdělávání ČKAIT a je hodnocena 1 bodem.


Termín