Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

4. ROČNÍK SOUTĚŽE STAVBA ROKU V PARDUBICKÉM KRAJI

4. ROČNÍK SOUTĚŽE STAVBA ROKU V PARDUBICKÉM KRAJI

Vše, co Vás zajímá o soutěži "Stavba roku 2010 v Pardubickém kraji" včetně informací o předešlých ročnících

naleznete zde: http://stavbaroku.pardubickykraj.cz/.

16. 09. 2010