Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

5. část komentované procházky od Pražského hradu do podhradí

5. část komentované procházky od Pražského hradu do podhradí

Amatérský  pokus o popis místa, souvislostí, vlivů, stavu a stálé proměny jeho pamětihodností.

Pořádá výbor o.p. ČSSI Praha ve spolupráci s výborem OK Praha ČKAIT pro velmi limitovaný počet odolných posluchačů.

Provází (pěšky, zvolna, sestupně, z hradní výšiny k břehům, možná postupně, od kořenů k plodům): Ing. Pavel Štěpán

Datum: úterý 12.12. 2023

Místo setkání účastníků: Mostecká ulice 21, nádvoří kina „U Hradeb“ (10 minut před začátkem procházky)

Začátek: 15:30 hod. (cca do 17:00 hod.)

Kontaktní osoba: K. Pazderková tajemnice oblasti, tel.: 227 090 128, e-mail: praha@ckait.cz

Termín
Celková kapacita
15
ID Členské číslo Autorizovaná osoba
1 0013435 Ing. Martina Kučerová
2 0004611 Ing. Jaroslav Jeřábek
3 0007806 Ing. Jitka Doubková
4 0013214 Ing. Lucie Soukeníková
5 0012164 Lubomír Mrštný
6 0002943 Ing. Alena Kultová
7 0010574 Ing. Jiří Jelínek
8 0000836 Pavel Jenčík
9 0002669 Ing. František Šafránek
10 0014267 Ing. arch. Jan Schneedörfler
11 0004049 Ing. Hana Krausová
12 0013071 Ing. Irena Vojáčková
13 0201727 Zdeněk Plevač
14 0003746 Ing. Cyril Mikyška
15 0002801 Ing. František Smetana
Seznam náhradníků.
ID Členské číslo Autorizovaná osoba
16 0005110 Libor Bula
17 0003850 doc. Ing. Iva Čiháková CSc.
18 0011006 Bohumil Kopřiva
19 0004008 Ing. Jana Holotová
20 0300087 Ing. Jaroslav Provazník
21 0002752 Ing. Maria Raitová
22 0010505 Ing. Zbyněk Hýzler