Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

7. část komentované procházky od Pražského hradu do podhradí-Karlův most

7. část komentované procházky od Pražského hradu do podhradí-Karlův most

Termín konání:
05.03.2024, 16:30 - 18:00
Místo konání:

Pod Malostranskou mosteckou věží (cca 10 minut před začátkem procházky)

Anotace:

Amatérský  pokus o popis místa, souvislostí, vlivů, stavu a stálé proměny jeho pamětihodností.

Program:

Akci pořádá výbor o.p. ČSSI Praha ve spolupráci s výborem OK Praha ČKAIT pro velmi limitovaný počet odolných posluchačů.

Provází (pěšky, zvolna, sestupně, z hradní výšiny k břehům, možná postupně, od kořenů k plodům): Ing. Pavel Štěpán.

Přednášející:

Ing. Pavel Štěpán

Poznámky:

Pokud máte zájem přijít s doprovodem, zeptejte se na tuto možnost na: praha@ckait.cz

Kontakt na organizátora:

K. Pazderková tajemnice oblasti, tel.: 227 090 128, e-mail: praha@ckait.cz

Registrace do:
Seznam přihlášených osob.
ID Členské číslo Autorizovaná osoba
1 0004049 Ing. Hana Krausová
2 0004611 Ing. Jaroslav Jeřábek
3 0011006 Bohumil Kopřiva
4 0007806 Ing. Jitka Doubková
5 0002943 Ing. Alena Kultová
6 0013435 Ing. Martina Kučerová
7 0008132 Ing. Jana Urbánková
8 0201002 Otta Bartůněk
9 0002669 Ing. František Šafránek
10 0007255 Ing. František Novák
11 0700123 Milan Mňuk
12 SLP
13 0005898 Martin Skřivánek
14 0102032 Ing. Milan Vávra
Seznam náhradníků.
ID Členské číslo Autorizovaná osoba