Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Adventní setkání v Třeboni

Adventní setkání v Třeboni

Srdečně Vás zveme na tradiční adventní setkání, tentokráte v Třeboni.
Program: přivítání zástupcem města v "Zámecké lekárně", stavbě oceněné v soutěžní přehlídce PRESTA s exkurzí a výkladem o životě Petra Voka, exkurze do "Domu Štěpánka Netolického", stavby oceněné v soutěžní přehlídce PRESTA, s prohlídkou exponátů připomínající jeho činnost v oblasti rybníkářství.
Společná večeře v hotelu Zlatá hvězda
Odjezd autobusu:ve 14 hod. z Mariánského náměstí (zastávka ve směru do města), návrat cca 20 hod.
Vložné:700 Kč, členové ČKAIT příspěvek 200 Kč (platí 500 Kč) na účet č.2001302480/2010, uvést jméno a telefon. Vložné je nutné uhradit do 20.11.2023, platba  je závaznou přihláškou. V ceně je zahrnuta doprava, vstupné a večeře (bez nápojů).
Akce se uskuteční v případě min. počtu 30 účastníků.
Přihlášky a informace: Ing. Karel Kocina  606 486 968, karelkocina@seznam.cz                  
Organizuje: Oblastní pobočka ČSSI ve spolupráci s OK ČKAIT České Budějovice.
Akce je zařazena do projektu CŽV ČKAIT a je hodnocena 1 bodem.

Termín