Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Aktualizujte si kontakty na pojišťovací makléře!

Aktualizujte si kontakty na pojišťovací makléře!

Pojišťovací makléři mají nové kontaktní údaje!

Ing. Petra Bartoníčková
Tel.: 605 979 169
E-mail: pbartonickova@pmckait.cz

Mgr. Jakub Doležel
Tel.: 605 972 572
E-mail: jdolezel@pmckait.cz

ČKAIT se na jednání představenstva (23. 11. 2023) rozhodla, že se o pojištění profesní odpovědnosti bude starat sama prostřednictvím vlastní dceřiné společnosti PM ČKAIT, s.r.o. – viz článek ve Zprávách a informacích ČKAIT č. 6/2023.

V souvislosti se změnou makléře byla uzavřena nová pojistná smlouva s platností od 1. 1. 2024, stejně jako smlouvy předchozí, s ČSOB Pojišťovnou.
Rozsah pojištění i pojistné podmínky se nemění.

Novinky

  • nový základní limit pojistného plnění – 300 000 Kč
  • v individuální připojištění lze navýšit limit pojistného plnění až na 50 000 000 Kč
  • snížení koeficientů u oborů statika a dynamika, inženýrské a mostní konstrukce (z 1,4 na 1,3)

Certifikáty

V průběhu ledna obdržíte do svých e-mailových schránek nový certifikát o pojištění se základním limitem pojistného plnění ve výši 300 000 Kč.
V případě, že byste jej potřebovali dříve, nebo budete potřebovat originál certifikátu (s elektronickým podpisem) pro výběrové řízení nebo jiné účely, obraťte se na pojišťovací makléře.

Webové stránky společnosti (pmckait.cz) se připravují a budou obsahovat veškeré aktuální informace k pojištění autorizovaných osob. Současně naleznete informace o pojištění také na webu Komory.