Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Aktuálně z PROFESISu

Aktuálně z PROFESISu

Novinky 1–2/2024

V rubrice Různé byly nově zveřejněny tyto pomůcky:

  • Možnosti vyššího využití zděných konstrukcí (R 9.1);
  • Hospodaření se srážkovou vodou v urbanizovaném území (R 12.1);
  • Komplexní regenerace nosné konstrukce panelových domů stavební soustavy BP 70 OS (R 1.16) – další podklady ke stavebním soustavám panelových domů v R 1

Pravidelně jsou zveřejňovány měsíční přehledy Informací o technických normách a Právních informací (od 1. 1. 2024 Ministerstvo vnitra spustilo e-Sbírku, systém elektronické Sbírky zákonů a mezinárodních smluv, která nahradila dosavadní listinnou Sbírku zákonů a Sbírku mezinárodních smluv).