Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Aktuální e-mailové adresy

Aktuální e-mailové adresy

Žádáme všechny členy oblasti Olomouc o zaslání aktuální e-mailové adresy na adresu kanceláře OK ČKAIT Olomouc : ckait-ol@volny.cz OK ČKAIT Olomouc děkuje za spolupráci
11. 06. 2008