Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

AKTUÁLNÍ KONTAKTY!

AKTUÁLNÍ KONTAKTY!

Žádáme všechny členy oblasti Liberec o zaslání své aktuální e-mailové adresy (popř. sdělení změny adresy, nebo nového telefonního kontaktu) na e-mail kanceláře OK ČKAIT Liberec: liberec@ckait.cz
28. 08. 2008